Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Wykaz ratyfikowanych przez Polskę konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
Wybierz organizację międzynarodową:

 

1.           Konwencja Nr 2 dotycząca bezrobocia, przyjęta w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 364).

2.           Konwencja Nr 5 w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjęta w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 366).

3.           Konwencja Nr 6 w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle przyjęta w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 368).

4.           Konwencja Nr 7 określająca najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjęta w Genui dnia 9 lipca 1920r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 370).

5.           Konwencja Nr 8 w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjęta w Genui dnia 9 lipca 1920r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 372).

6.           Konwencja Nr 9 w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjęta w Genui dnia 10 lipca 1920r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 374).

7.           Konwencja Nr 10 w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjęta w Genui w roku 1921 (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 376).

8.           Konwencja Nr 11 o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych przyjęta
w Genewie dnia 12 listopada 1921r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 378).

9.           Konwencja Nr 12 w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki w rolnictwie, przyjęta dnia 12 listopada 1921r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 380).

10.        Konwencja Nr 13 w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjęta w Genewie dnia 19 listopada 1921r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 382).

11.        Konwencja Nr 14 o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjęta
w Genewie dnia 17 listopada 1921r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 384).

12.        Konwencja Nr 15 ustalająca najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy
w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjęta w Genewie dnia 11 listopada 1921r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 386).

13.        Konwencja Nr 16 o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjęta w Genewie dnia 11 listopada 1921r. (Dz.U. z 1925r., Nr 54, poz. 388).

14.        Konwencja Nr 17 w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy przyjęta w Genewie dnia 10 czerwca 1925r. (Dz.U. z 1937r., Nr 86, poz. 617).

15.        Konwencja Nr 18 w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjęta w Genewie 10 czerwca 1925r. (Dz.U. z 1937r., Nr 86, poz. 619).

16.        Konwencja Nr 19 o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjęta w Genewie dnia 10 czerwca 1925r. (Dz.U. z 1928r., Nr 63, poz. 576).

17.        Konwencja Nr 22 dotycząca umowy najmu marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1926r. (Dz.U. z 1931r., Nr 106, poz. 821).

18.        Konwencja Nr 23 dotycząca repatriacji marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1926r. (Dz.U. z 1931r., Nr 106, poz. 821).

19.        Konwencja Nr 24 dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927r. (Dz.U. z 1949r., Nr 31, poz. 219).

20.        Konwencja Nr 25 dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927r. (Dz.U. z 1949r., Nr 31, poz. 221).

21.        Konwencja Nr 27 dotycząca wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1929r. (Dz.U. z 1932r., Nr 76, poz. 682).

22.        Konwencja Nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1930r. (Dz.U. z 1959r., Nr 20, poz. 122).

23.        Konwencja Nr 35 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933r. (Dz.U. z 1949r., Nr 31, poz. 223).

24.        Konwencja Nr 36 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933r. (Dz.U. z 1949r., Nr 31, poz. 225).

25.        Konwencja Nr 37 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933r. (Dz.U. z 1949r., Nr 31, poz. 227).

26.        Konwencja Nr 38 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933r. (Dz.U. z 1949r., Nr 31, poz. 229).

27.        Konwencja Nr 39 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych,
w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933r. (Dz.U. z 1949r., Nr 31, poz. 231).

28.        Konwencja Nr 40 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933r. (Dz.U. z 1949r., Nr 31, poz. 233).

29.        Konwencja Nr 42 dotycząca odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowana
w 1934r.) przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1934r. (Dz.U. z 1949r., Nr 31, poz. 235).

30.        Konwencja Nr 45 dotycząca zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1935r. (Dz.U. z 1958r., Nr 29, poz. 124).

31.        Konwencja Nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937r. (Dz.U. z 1951r., Nr 11, poz. 83).

32.        Konwencja Nr 68 dotycząca zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946r. (Dz.U. z 1954r., Nr 44, poz. 194).

33.        Konwencja Nr 69 dotycząca świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946r. (Dz.U. z 1954r., Nr 44, poz. 196).

34.        Konwencja Nr 70 dotycząca zabezpieczenia społecznego marynarzy przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946r.

UWAGA: Konwencja nie weszła w życie z powodu nieratyfikowania przez wymaganą ilość 7 państw (art. 12, pkt 2 Konwencji). Ratyfikowało ją 6 państw: Polska ratyfikowała Konwencję 4 sierpnia 1956r.

35.        Konwencja Nr 73 dotycząca badania lekarskiego marynarzy, przyjęta w Seattle dnia 29 czerwca 1946r. (Dz.U. z 1954r., Nr 44, poz. 198).

36.        Konwencja Nr 74 dotycząca świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjęta w Seattle dnia 29 czerwca 1946r. (Dz.U. z 1954r., Nr 44, poz. 200).

37.        Konwencja Nr 77 dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946r. (Dz.U.
z 1948r., Nr 46, poz. 338).

38.        Konwencja Nr 78 dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci
i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946r. (Dz.U. z 1948r., Nr 46, poz. 339).

39.        Konwencja Nr 79 dotycząca ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946r. (Dz.U.
z 1948r., Nr 46, poz. 340).

40.         Konwencja Nr 80 dotycząca częściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946r. (Dz.U. z 1948r., Nr 46, poz. 341).

41.         Konwencja Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11.07.1947 (Dz.U. z 1997r., Nr 72, poz. 450).

42.        Konwencja Nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948r. (Dz.U. z 1958r., Nr 29, poz. 125).

43.        Konwencja Nr 90 dotycząca pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowana) przyjęta w San Francisco dnia 10 lipca 1948r. (Dz.U. z 1968r., Nr 37, poz. 259).

44.        Konwencja Nr 91 dotycząca płatnych urlopów marynarzy (zrewidowana w 1949r.) przyjęta w Genewie dnia 8 czerwca 1949r. (Dz.U. z 1968r., Nr 39, poz. 277).

45.        Konwencja Nr 92 dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana w 1949r.), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949r. (Dz.U. z 1954r., Nr 44, poz. 202).

46.        Konwencja Nr 95 dotycząca ochrony płacy, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949r. (Dz.U. z 1955r., Nr 38, poz. 234).

47.        Konwencja Nr 96 dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowana w 1949r.) przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949r. (Dz.U. z 1955r., Nr 38, poz. 236).

48.        Konwencja Nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949r. (Dz.U. z 1958r, Nr 29, poz. 126).

49.        Konwencja Nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjęta
w Genewie dnia 28 czerwca 1951r. (Dz.U. z 1977r., Nr 39, poz. 176).

50.        Konwencja Nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951r. (Dz.U. z 1955r., Nr 38, poz. 238).

51.        Konwencja Nr 101 dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1952r. (Dz.U. z 1958r., Nr 29, poz. 123).

52.        Konwencja Nr 103 dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 1952r.), przyjęta w Genewie, dnia 28 czerwca 1952r. (Dz.U. z 1976r., Nr 16, poz. 99).

53.        Konwencja Nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1957r. (Dz.U. z 1959r., Nr 39, poz. 240).

54.        Konwencja Nr 108 dotycząca krajowych dowodów tożsamości marynarzy, przyjęta
w Genewie 30 maja 1958r. (Dz.U. z 1994r., nr 103, poz. 501).

55.        Konwencja Nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1958r. (Dz.U. z 1961r., Nr 42, poz. 218).

56.        Konwencja Nr 112 dotycząca najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959r. (Dz.U. z 1966r., Nr 32, poz. 192).

57.        Konwencja Nr 113 dotycząca badania lekarskiego rybaków, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959r. (Dz.U. z 1980r., Nr 11, poz. 31).

58.        Konwencja Nr 115 dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1960r. (Dz.U. z 1965r., Nr 8, poz. 45).

59.        Konwencja Nr 116 zmieniająca częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych trzydziestu dwóch sesjach, mająca na celu ujednolicenie postanowień dotyczących przygotowywania przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy sprawozdań o stosowaniu Konwencji, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1961r. na czterdziestej piątej Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz.U. z 1964r., Nr 21, poz. 131).

60.        Konwencja Nr 119 dotycząca zabezpieczenia maszyn przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1963r. (Dz.U. z 1977r., Nr 14, poz. 53).

61.        Konwencja Nr 120 dotycząca higieny w handlu i biurach, przyjęta w Genewie dnia 8 lipca 1964r. (Dz.U. z 1968r., Nr 37, poz. 261).

62.        Konwencja Nr 122 dotycząca polityki zatrudnienia, przyjęta w Genewie dnia 9 lipca 1964r. (Dz.U. z 1967r., Nr 8, poz. 31).

63.        Konwencja Nr 123 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią
w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1965r. (Dz.U. z 1970r., Nr 8, poz. 62).

64.        Konwencja Nr 124 dotycząca badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1965r. (Dz.U. z 1968r., Nr 37, poz. 163).

65.        Konwencja Nr 127 dotycząca ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1967r. (Dz.U. z 1973r., Nr 25, poz. 142).

66.        Konwencja Nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 25.06.1969r. (Dz.U. z 1997r, Nr 72, poz.452),

67.        Konwencja Nr 133 dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970r. (Konwencja ta nie uzyskała wymaganej liczby ratyfikacji w celu wejścia w życie).

68.        Konwencja Nr 134 dotycząca zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy, przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970r. (Dz.U. z 1980r., Nr 28, poz. 117).

69.        Konwencja Nr 135 dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1971r. (Dz.U.
z 1977r., Nr 39, poz. 178).

70.        Konwencja Nr 137 dotycząca społecznych następstw wprowadzenia nowych metod
w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1973r. (Dz.U. z 1979r., Nr 10, poz. 60).

71.        Konwencja Nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1973r. (Dz.U. z 1978r., Nr 12, poz. 53).

72.        Konwencja Nr 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974r. (Dz.U. z 1979r., Nr 16, poz. 100).

73.         Konwencja Nr 141 dotycząca organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975r. (Dz.U.
z 1994r., Nr 22, poz. 76).

74.        Konwencja Nr 142 dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975r. (Dz.U. z 1979r., Nr 29, poz. 164).

75.        Konwencja Nr 144 dotycząca trójstronnych konsultacji w celu popierania wprowadzania w życie międzynarodowych norm pracy, przyjęta w Genewie 21 czerwca 1976r.

76.        Konwencja Nr 145 dotycząca ciągłości zatrudnienia marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 28 października 1976r. (Dz.U. z 1979r., Nr 29, poz. 166).

77.        Konwencja Nr 147 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych, przyjęta w Genewie dnia 29.10.1976r. (Dz.U. z 1997r, Nr 72, poz.454).

78.        Konwencja Nr 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977r. (Dz.U. z 1981r., Nr 2, poz. 4).

79.        Konwencja Nr 151 dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjęta w Genewie dnia 27 czerwca 1978r. (Dz.U. z 1994r., Nr 22, poz. 78).

80.        Konwencja Nr 160 dotycząca statystyki pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1985r. (Dz.U. z 1994r., Nr 60, poz. 246).

81.        Konwencja Nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjęta przez Konferencję Ogólną MOP w Genewie dnia 22 czerwca 1995r. (Dz. U. z 2000, Nr 60, poz. 699).

82.        Akt poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty w Genewie 24 czerwca 1986r. (jeszcze niepublikowany).

83.        Konwencja Nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie 17 czerwca 1999r (Dz.U. z 2001, Nr 125, poz. 1365.

Uwaga: Wykaz nie uwzględnia Konwencji Nr 48 w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935r. (Dz.U. z 1939r., Nr 21, poz. 13) – która została wypowiedziana dnia 9 czerwca 1973r., uchwałą Rady Państwa Nr 11/U/73. Wypowiedzenie weszło w życie dnia 10 sierpnia 1974r.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej trwają prace nad ratyfikacją Konwencji
Nr 150 z 1978r. o roli, zadaniach i organizacji administracji pracy, Konwencji Nr 159
z 1983r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Konwencji Nr 173 z 1992r. o roszczeniach pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

Konwencje MOP, zaznaczone tłustym drukiem, uważane są za kluczowe w międzynarodowej polityce społecznej.

Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg