Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
QUIZ - sprawdź swoje wiadomości o polityce społecznej

1. Historyczna nazwa pierwszego polskiego ministerstwa (1918), które miało w swoich kompetencjach sprawy zaliczane dzisiaj do zakresu polityki społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
Ministerstwo Opieki Społecznej
Ministerstwo Ubezpieczeń Socjalnych
2. Europejska Karta Społeczna to dokument
Rady Europy
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Unii Europejskiej
Międzynarodowej Organizacji Pracy
3. Pierwsza systematyczna wypowiedź papieża na temat kwestii społecznej to encyklika
Populorum Progressio Pawła VI
Quadragesimo Anno Piusa XI
Rerum Novarum Leona XIII
Sollicitudo Rei Socialis Jana XXIII
4. Pierwszy Human Development Report wydano w roku
1960
1970
1980
1990
5. O pięciu złych olbrzymach, którzy byli przeszkodą na drodze postępu społecznego napisał w latach 1940.
Anthony Giddens
John Howard
William Beveridge
John Maynard Keynes
6. Do zbioru konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy uznanych za najbardziej podstawowe NIE należała konwencja nr
87 (1948), wolność zrzeszania się i ochrona prawa do organizowania się pracowników
98 (1949), prawo do organizowania się i rokowań zbiorowych
102 (1952), minimalne normy zabezpieczenia społecznego
138 (1973), najniższy wiek dopuszczania do zatrudnienia
7. Zasada „testu domu pracy” w nowym Poor Law
pozwalała na pomoc ubogim również poza domami pracy
zobowiązywała parafie do budowania i utrzymania domów pracy dla ubogich
określała kryterium rzeczywistego ubóstwa, którym była zgoda na surowe warunki w domu pracy
stanowiła, że warunki życia w domach pracy były gorsze niż to, co może uzyskać niezależny robotnik z najniższej klasy
8. Krajem, który wg badań z lat 1990. w największym stopniu reprezentował socjaldemokratyczny model polityki społecznej była/y
Szwecja
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania
9. Tezą, iż „wzrost gospodarczy czyni państwa bardziej do siebie podobnymi w zakresie ustanowienia poziomu, poniżej którego nikt nie powinien spaść, mimo różnic politycznych i kulturowych występujących między nimi” zasłynął
a. Gøsta Esping-Andersen
b. Arnold Heidenheimer
c. Hugh Heclo
d. Harold Wilensky
10. Pierwszym aktem prawnym, który wprowadzał elementy bardziej rozbudowanej polityki społecznej na poziomie federalnym w USA była ustawa o
ubezpieczeniu społecznym (social insurance act z 1925)
szansach ekonomicznych (economic opportunity act z 1930)
zabezpieczeniu społecznym (social security act z 1935)
opiece społecznej (social welfare act z 1932)
Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg