Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Publikacje Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
Auleytner J. "Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego", Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2005
Auleytner J. (red.) "O roztropną politykę społeczną", księga jubileuszowa na 80-lecie prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2002. Spis treści
Frąckiewicz L. (red.) "Przeszłość dla przyszłości", zbiór artykułów o ważnych postaciach w historii nauki o polityce społecznej poprzedzony historią PTPS, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2001. Spis treści
Frąckiewicz L. (red.) "Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje", Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2002. Spis treści
Głąbicka K. (red.) "Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE", PTPS, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej, Radom 2007
Głąbicka K., Grewiński M. (red.) "Wokół polityki społecznej", PTPS, WSP TWP, IPS UW, Warszawa 2008
Głąbicka K., Pierzchalska M. (red.) "System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej", współwydawcą było Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, 2003. Spis treści
Grewiński M. (red.) Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne nr 2/2007. Spis treści
Grewiński M., Kamiński S. "Obywatelska polityka społeczna", PTPS, WSP TWP, Warszawa 2007 - Spis treści i wprowadzenie
Kida Jadwiga (red.) Biuletyn Informacyjny "Diagnoza socjalna regionu radomskiego - wybrane zagadnienia". Spis treści
Kowalak T. "Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych", współwydawcami były Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytut Polityki Społecznej UW, 1996. Spis treści
Kowalak T. (red.) "Negocjacje - droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, PTPS był współorganizatorem konferencji, 1995. Spis treści
PTPS Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne nr 1/2004
PTPS Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne "80 lat PTPS. Spojrzenie w przyszłość", 2005. Spis treści
Rączaszek A., Koczur W. (red.) "Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
Regionalny Oddział PTPS w Radomiu Biuletyn Informacyjny "Diagnoza socjalna regionu radomskiego", 2004
Szubert W. "Polityka społeczna XX wieku. Wacław Szubert", Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997. Spis treści
Żołędowski C. (red.) Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne nr 1/2006. Spis treści
Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg