Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Ostatnio wydane publikacje dotyczące Polityki Społecznej
Piątek K., Karwacki A. (red.) "Partnerstwo, rodzina, równość, praca. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008
Leś E. (red.) "Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne", Wydawnictwo UW, Warszawa 2008
Kiersztyn A. "Czy bieda czyni złodzieja. Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością", Wydawnictwo UW, Warszawa 2008
Grabarczyk I. "System wsparcia i pomocy bezdomnym", Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007
Golnau W. "Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
Ketteler W.E. von "Nauczanie społeczne. Wybór pism", Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007
Błędowski P., Broda-Wysocki P. (red.) Kubicki P., Grotowska-Leder J., Warzywoda-Kruszyńska W. "Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego", Polska Bieda III, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007
Barnes C., Mercer G. "Niepełnosprawność", Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008
Pospiszyl I. "Patologie społeczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Furmańska-Maruszak A. "Koszty pracy a zatrudnienie. Współczesne koncepcje a rzeczywistość", Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2008
Lech A. "Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje", Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2007
Goodman J.C., Musgrave G.L., Herrick D.M. "Jak uzdrowić służbę zdrowia? Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej", Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa 2008
Firlit-Fesnak G., Oberloskamp H., Jaroszewska J. (red.) "Polsko-niemiecki i niemiecko-polski leksykon polityki społecznej i pracy socjalnej", Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 2006/2007
Więckowska B. "Ubezpieczenie pielęgnacyjne, SGH, Warszawa 2008
Jarosz M. (red.) "Wykluczenie. Wymiar społeczny, meterialny i etniczny", Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008
Kupny J. bp, Dylus A., Biedrzycki T. ks. (red.) "Dyskryminacja jako nowa kwestia społeczna", Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007
Orczyk J., Żukowski M. (red.) "Aktywizująca polityka społeczna", AE w Poznaniu, Poznań 2007
Klebaniuk J. (red.) "Oblicza nierówności społecznych" ENETEIA, Warszawa 2007
Klebaniuk J. (red.) "Fenomen nierówności społecznych", ENETEIA, Warszawa 2007
Włodarczyk C.W. "Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej", Wydawnictwo UJ, Kraków 2007
Orłowska M. "Przymus bezczynności. Studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych", Wydawnictwo APS, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Miś L. "Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania", Wydawnictwo UJ, Kraków 2007
Kolankiewicz M. (red.) "Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie. Statystyka i cechy charakterystyczne", Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2007
Trzpil I. A. (red.) "Polityka społeczna a polityka gospodarcza Polski wobec nowych wyzwań", Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006
Gruszczyńska B. "Przemoc wobec kobiet. Aspekty prawnokryminologiczne", Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007
Włodarczyk C.W., Shickle D. i in. (red.) "Zdrowie publiczne w krajach europejskich. Wybrane zagadnienia etyczne", Wydawnictwo UJ, Kraków 2007
Szarfenberg R. "Krytyka i afirmacja polityki społecznej", Aspra-JR, Warszawa 2006
Marody M. (red.) "Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku", WN Scholar, Warszawa 2007
Panek T. (red.) "Statystyka społeczna", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
Cesarski M. "Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005 - dziedzictwo i przemiany", SGH, Warszawa 2007
Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg