Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Lokalni koordynatorzy

Lokalni koordynatorzy są niedawno wprowadzoną innowacją organizacyjną, która ma zdynamizować działania PTPS. Ich zadania polegają m.in. na koordynowaniu działań Towarzystwa w swoich placówkach, utrzymywaniu kontaktu z Zarządem Głównym i innymi lokalnymi koordynatorami, na rekrutowaniu nowych członków i przypominaniu o obowiązku opłacania składek. Mamy nadzieję, że w przyszłości powstanie sieć lokalnych koordynatorów PTPS, która umożliwi sprawną wymianę informacji między rozproszonymi po kraju ośrodkami myśli i działań w dziedzinie polityki społecznej. Do lokalnych koordynatorów mogą zgłaszać się kandydaci na członków Towarzystwa i otrzymają wszechstronną pomoc w procesie przyjmowania do organizacji. Lista lokalnych koordynatorów na razie jest krótka, ale pracujemy nad jej wydłużeniem.

  • Mgr Paulina Chodyra z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej - Paulina.Chodyra@mps.gov.pl
  • Dr Arkadiusz Karwacki z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Instytut Socjologii - arekarwacki@wp.pl
  • Mgr Marcin Kawiński ze Szkoły Głównej Handlowej, Katedra Ubezpieczenia Społecznego - marcin.kawinski@sgh.waw.pl
  • Dr Grzegorz Węgrzyn z Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej - gwegrzyn@interia.pl
  • Mgr Jerzy Bielec z Akademii Rolniczej w Szczecinie, Katedra Rozowju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej - jbielec@e-ar.pl
Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg