Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Korzyści z członkostwa
 • Przynależność do organizacji z tradycjami międzywojennymi
 • Przynależność do organizacji zrzeszającej naukowców zajmujących się polityką społeczną i praktyków pracujących w sferze społecznej
 • Uczestnictwo w organizowanych przez PTPS konferencjach, sympozjach i spotkaniach i innego rodzaju wydarzeniach
 • Uczestnictwo w projektach realizowanych przez PTPS
 • Bezpłatne publikacje książkowe wydane przez PTPS
 • Bezpłatne egzemplarze Biuletynu PTPS Wiadomości Społeczne
 • Możliwość publikacji tekstów w wydawnictwach PTPS
Składki
 • Postawowy wymiar składki wynosi 50 zł
 • Studentom, asystentom i doktorantom dziennym przysługuje zniżka w wysokości 50% wymiaru składki
 • O obniżenie lub zwolnienie z obowiązku opłacania składki może wystąpić do Zarządu Głównego każdy członek PTPS.
Procedura i warunki przyjęcia
 • Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zdolna do działań prawnych, czynna naukowo lub zawodowo w zakresie polityki społecznej, lub w stosunku do której Zarząd Główny uzna posiadane kwalifikacje za równorzędne. Członkiem zwyczajnym może zostać również student ostatnich lat studiów wyższych w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych.
 • Kandydat powinien uzyskać poparcie dwóch członków PTPS potwierdzone podpisami na formularzu deklaracji. Wypełnioną deklarację wraz z dowodem opłaty składki na konto PTPS należy przesłać na adres PTPS. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Główny i powiadamia o niej kandydata.
Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg