Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Statut Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Cele PTPS:
1) kultywowanie i rozwijanie idei, wartości i tradycji polskiej polityki społecznej oraz działanie na rzecz ich realizacji;
2) stwarzanie więzi w środowisku polityków społecznych w skali kraju i regionów;
3) inicjowanie i popieranie badań naukowych , upowszechnianie najlepszych praktyk rozwiązywania problemów społecznych poprzez działalność wydawniczą i organizowanie seminariów i konferencji tematycznych;
4) opracowywanie, przedstawianie i publikowanie stanowiska polityków społecznych w stosunku do bieżących i ogólnych problemów, związanych z polityką społeczną;
5) współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problemami polityki społecznej;
6) popieranie młodzieży studiującej i badającej problemy polityki społecznej;
7) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych;
8) popieranie dialogu społecznego między partnerami społecznymi;
9) promowanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej;
10) kreowanie pilotażowych projektów aktywizujących grupy marginalizowane oraz popularyzowanie ich wyników;
11) wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu;
12) wspieranie doradztwa dotyczącego kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wyboru zawodu w środowiskach wiejskich i miejskich;
13) popularyzowanie alternatywnych form edukacji na odległość ( on-line ), kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
14) udział w opracowywaniu programów i strategii regionalnej i lokalnej polityki społecznej.

Pełny tekst Statutu PTPS

Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg