Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Publikacje dotyczące polityki społecznej
Wybierz kategorię:

 • Banach C. "Polska szkoła i system edukacji", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 1995.
 • Biała księga kształcenia i doskonalenia. Nauczanie i uczenie się - na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska, WSP TWP, Warszawa.
 • Bogaj A. "Realia i perspektywy reform oświatowych", Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1997.
 • Karpińska A. "Drugoroczność - pedagogiczne wyzwanie dla współczesności", Trans Humana, Białystok, 1999.
 • Kawula S. "Dylematy edukacyjne za granicą", ETHOS, Warszawa-Olsztyn, 1991.
 • Kołaczek B. "Systemy edukacyjne. Analiza porównawcza", IPiSS i IPS, Warszawa, 1999.
 • Komorowska H. "Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania", Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1995.
 • Kupisiewicz C. "Propozycje i kierunki reform szkolnych w USA, Anglii i Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych", Wydawnictwo "Żak", Warszawa, 1994.
 • Kupisiewicz C. "Szkolnictwo w procesie przebudowy", Wydawnictwo "Żak", Warszawa, 1995.
 • Kwiatkowski S.M. (red.) "Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej", Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1994.
 • Kwiatkowski S.M. (red.) "Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej", Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1997.
 • Kwieciński Z. "Socjopatologia edukacji", Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Olecko, 1995.
 • Kwieciński Z., Witkowski L. (red.) "Spory o edukację", Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1993.
 • Meighan R. "Socjologia edukacji", UMK, Toruń, 1993.
 • Ochmański M. (red.) "Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych", WSP TWP, Warszawa, 1997.
 • Olweus D. "Mobbning - fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?", Jacek Santorski & Co., Warszawa, 1998.
 • Pachociński R. "Oświata XXI wieku", Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1999.
 • Potulicka E. "Nowa prawica a edukacja" część II, UAM, Poznań-Toruń, 1996.
 • Putkiewicz E., Zahorska M. (red.) "Monitorowanie reformy edukacji", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 1999.
 • Rabczuk W. "Polityka edukacyjna Unii Europejskiej", Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1994.
 • Rabczuk W. "Szkolnictwo prywatne w Europie Zachodniej i w Polsce", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1992.
 • Raport o rozwoju społecznym. Polska 1998. Dostęp do edukacji, UNDP, CASE, Warszawa, 1998.
 • Reforma systemu edukacji. Projekt, MEN, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1998.
 • Szymański M. "Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna", Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1996.
 • Woźnicki J., Wyrzykowski M. (red.) "Współpłatność za studia a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 1998.
 • Wroczyński R. "Dzieje oświaty polskiej" tom I i II, Wydawnictwo "Żak", Warszawa, 1996.
Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg