Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Witamy na stronach PTPS
Witamy na stronach PTPS
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej to organizacja zrzeszająca ludzi, którzy pasjonują się polityką społeczną i chcieliby swoją pasję realizować razem z innymi. Strony PTPS to nie tylko informacje o sprawach organizacyjnych jednego ze stowarzyszeń naukowych. Mamy nadzieję, że będą służyć również jako centrum wiedzy o polskiej i światowej polityce społecznej.

Myśli o polityce społecznej:

A. Smith: "[Obowiązki państwa to], po pierwsze, [...] obrona społeczności przed przemocą i najazdem innych niezależnych społeczności; [...] po drugie, [...] obrona, o ile to możliwe, każdego członka społeczności przed niesprawiedliwością i uciskiem ze strony każdego innego członka tej społeczności; [...] po trzecie, [...] tworzenie i utrzymywanie takich instytucji publicznych i takich zakładów publicznych, które choć mogą być w najwyższym stopniu korzystne dla dużej społeczności, mają taką naturę, że dochód mógłby nigdy nie pokryć wydatków dowolnej osoby lub małej liczby osób."

J. R. McCulloch: "Zasadzie laissez-faire można spokojnie zaufać w niektórych sprawach, ale w większej liczbie sytuacji zupełnie nie nadaje się ona do zastosowania; odwoływanie się do niej w każdej sytuacji przypomina raczej politykę papugi niż męża stanu czy filozofa"

Arystoteles: "Jest rzeczą jasną, że liczne formy niesprawiedliwości stwarzają liczne formy sprawiedliwości."

Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg