Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Badania

 

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE

 

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej zrealizowało badania w ramach projektu ”Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”, dofinansowywanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działania 1.6. Schemat b. - ”Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”. Zleceniodawcą było MPiPS.

W ramach projektu przewidziano badania w czterech modułach:

 

WIELOASPEKTOWA DIAGNOZA SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY

 

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej zrealizowało projekt badawczy ”Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy”, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny - za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Fundusz Społeczny - za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.6. Schemat b. - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

W ramach projektu wykonano badania w czterech modułach:

  1. sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem;
  2. adekwatność wykształcenia i kwalifikacji kobiet w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy;
  3. sytuacja zawodowa absolwentek;
  4. gotowość do podjęcia aktywności ekonomicznej wśród kobiet z terenów niskozurbanizowanych.

Umowa na realizację projektu zobowiązywała Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej m.in. do opracowania metodologii i narzędzi badawczych, prowadzenia stałego monitoringu bieżącego dorobku naukowego w kraju i zagranicą w tym zakresie, zlecania i przeprowadzania ekspertyz szczegółowych, dotyczących poszczególnych modułów projektu, przeprowadzenia samych badań i współpracy merytorycznej przy przygotowaniu i opracowaniu końcowego dokumentu projektu.

 

Rada Naukowa Projektu

  • prof. dr hab. Julian Auleytner (przewodniczący);
  • dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska, sprawuje kierownictwo nad modułem sytuacja zawodowa absolwentek;
  • dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak, sprawuje kierownictwo nad modułem adekwatność wykształcenia i kwalifikacji kobiet w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy;
  • dr Mirosław Grewiński (sekretarz);
  • prof. dr hab. Irena E. Kotowska, sprawuje kierownictwo nad modułem sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem;
  • dr hab. Jerzy Krzyszkowski, sprawuje kierownictwo nad modułem gotowość do podjęcia aktywności ekonomicznej wśród kobiet z terenów niskozurbanizowanych.

  Raporty z badań

 

Współpraca z Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

19 czerwca 2006 roku PTPS podpisało umowę o współpracy w zakresie realizacji Projektu SPO RZL działanie 1.6 (b) "Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy" z Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Na mocy tej umowy Biblioteka ma m.in. koordynować prace w zakresie: 1) monitoringu dorobku i piśmiennictwa naukowego polskiego i zagranicznego, dotyczącego przedmiotu Projektu oraz dostarczania efektów monitoringu w formie elektronicznej oraz wydruków do siedziby PTPS - Biura Projektu SPO RZL zgodnie z potrzebami zespołu realizującego Projekt; 2) typowania, a po akceptacji PTPS - Biura Projektu, zakupu publikacji z zakresu literatury polskiej i zagranicznej dotyczącej Projektu; 3) utworzenia biblioteki depozytowej zawierającej dorobek Projektu (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru odbywać się będzie na zasadach określonych w przepisach bibliotecznych); 4) opracowania bibliografii obejmującej informacje o literaturze z tematu Projektu oraz pozycje będące efektem jego realizacji.

 

Koordynatorem obu projektów było Partnerskie Centrum Rozwoju i Doradztwa.

 

 

 

 

 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET