Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Oddział lubelski

 

    Sprawa utworzenia Lubelskiego Oddziału PTPS dojrzewała od wielu już lat, wszak stanowi nie tylko potrzebę chwili, ale wyraz sprawiedliwości wobec tych, którzy, będąc przedstawicielami środowiska lubelskiego, należeli do twórców PTPS w Polsce. Towarzystwo, o którym mowa, powstało w 1924 roku, skupiając w swoich szeregach m.in. ks. Antoniego Szymańskiego i ks. Aleksandra Wóycickiego, wybitnych profesorów KUL. Z czasem dołączył do nich prof. Czesław Strzeszewski, znany głównie na polu katolickiej nauki społecznej.
    Dorobek PTPS w okresie międzywojnia budzi niekwestionowane uznanie, gdyż w sposób istotny przyczynił się do rozwoju polskiej polityki społecznej. O znaczeniu tego zaangażowania świadczy choćby informacja zawarta w Małej encyklopedii pojęć społecznych (Londyn 1946), wedle której „Polska w latach 1918-39 wyprzedziła swym ustawodawstwem społecznym większość innych krajów, w szczególności zaś Francję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone A. P.”.
    Lubelski Oddziału PTPS stanowi jakby konsekwencję wcześniejszego utworzenia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II nowej Katedry Polityki Społecznej i Etyki Politycznej. Powstała ona 1 października 2004 roku na bazie istniejącej w Instytucie Socjologii Katedry Katolickiej Nauki Społecznej. Pod względem ideowym nawiązuje ona do intelektualnej spuścizny lat dwudziestych ubiegłego stulecia, kiedy to w środowisku (Katolickiego) Uniwersytetu Lubelskiego ukazała się książka ks. Antoniego Szymańskiego nosząca tytuł Polityka społeczna (Lublin 1925). Dzieło to stanowi rodzaj podręcznika (pierwszego w historii napisanego po polsku), będącego próbą identyfikacji rodzącej się wówczas dyscypliny, która z czasem została powszechnie określona mianem polityki społecznej.
    W dniu 1 grudnia 2009 roku powstała specjalna Grupa Inicjatywna, która wystosowała odpowiednie pismo do Zarządu Głównego PTPS w Warszawie z prośbą o utworzenie oddziału regionalnego. Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku jednomyślnie przyjął tę inicjatywę i przekazał odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Sądowniczego. Postępowanie to zostało zakończone powiadomieniem Zarządu Głównego PTPS, że Sąd Rejonowy w Warszawie wpisał do rejestru Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Lublinie. Nr pozycji rejestru 72675 z 23 VI 2010 r.

Do czasu wyboru statutowych władz Oddziału obowiązki prezesa pełni ks. Jan Mazur OSPPE, prof. KUL

 

Deklaracja o chęci utworzenia terenowego oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Lublinie

 

Jan Mazur OSPPE, Ks. Aleksander Wóycicki jako polityk społeczny


 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET