Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Publikacje Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Tytuły w tabeli z uwzględnieniem inicjatyw współwydawniczych, w których uczestniczyło PTPS.

Auleytner J. (red.)

"Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce", Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, Warszawa 2008

Spis treści

Auleytner J.

"Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego", Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2005

Auleytner J. (red.)

"O roztropną politykę społeczną", księga jubileuszowa na 80-lecie prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2002

Spis treści

Firlit-Fesnak G. (red.)

"Wykształcenie i kwalifikacje kobiet a ich sytuacja na rynku pracy", PTPS, Aspra-JR, Warszawa 2008

Spis treści

Frąckiewicz L. (red.)

"Przeszłość dla przyszłości", zbiór artykułów o ważnych postaciach w historii nauki o polityce społecznej poprzedzony historią PTPS, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2001

Spis treści

Frąckiewicz L. (red.)

"Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje", Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2002

Spis treści

Gagacka M., Głąbicka K. (red.)

"Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej", PTPS, Politechnika Radomska, Radom 2009

Głąbicka K. (red.)

"Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE", PTPS, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej, Radom 2007

Głąbicka K., Grewiński M. (red.)

"Wokół polityki społecznej", księga jubileuszowa dla prof. dr hab. Juliana Auleytnera, PTPS, WSP TWP, IPS UW, Warszawa 2008

Głąbicka K., Pierzchalska M. (red.)

"System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej", współwydawcą było Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Pionki-Radom 2003

Spis treści

Grewiński M. (red.)

Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne nr 2/2007

Spis treści

Grewiński M., Kamiński S.

"Obywatelska polityka społeczna", PTPS, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2007

Spis treści i wprowadzenie

Kida J. (red.)

Biuletyn Informacyjny "Diagnoza socjalna regionu radomskiego - wybrane zagadnienia", nr 1/2007

Spis treści

Kowalak T.

"Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych", współwydawcami były Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytut Polityki Społecznej UW, 1996

Spis treści

Kowalak T. (red.)

"Negocjacje - droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, PTPS był współorganizatorem konferencji, Warszawa 1995

Spis treści

Krzyszkowski J. (red.)

"Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce", Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008

Spis treści, Wstęp i Wprowadzenie

Krzyszkowski J. (red.)

"Diagnosis of the Social and Professional Situatuion of Rural Woman in Poland", Ministry of Labour and Social Policy, Warsaw 2008

Contents and Introduction 

Krszyszkowski J., Marks M., Lisek-Michalska J., Przywojska J.

"Uwarunkowania pracy zawodowej kobiet wiejskich w Poslce", Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Łódź 2007

Michoń P.

 "Ekonomia szczęścia", PTPS, Warszawa 2010

PTPS

Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne nr 1/2004

Spis treści i Od redakcji

PTPS

Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne "80 lat PTPS. Spojrzenie w przyszłość", 2005

Spis treści

Rączaszek A., Koczur W. (red.)

"Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007

Regionalny Oddział PTPS w Radomiu

Biuletyn Informacyjny "Diagnoza socjalna regionu radomskiego - wybrane zagadnienia", nr 2/2004

Spis treści

Szubert W.

"Polityka społeczna XX wieku. Wacław Szubert", Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997

Spis treści

Żołędowski C. (red.)

Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne nr 1/2006

Spis treści


 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET