Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Muzeum

Autor/Redaktor Tytuł Opis Rok
Helena RadlińskaZagadnienie opieki społecznej"Zagadnienie opieki społecznej" ukazało się w "Pracy i Opiece Społecznej" z 1947 r., a "Rozważania. Pomoc, ratownictwo, opieka" w "Służbie Społecznej" z 1946 r.1947
Konstanty KrzeczkowskiPolityka społecznaHasło z Encyklopedii Nauk Politycznych1939
L. Kandziora (red.)Wpływ bezrobocia na pracę w szkoleWydawnictwo Inspektoratu Szkolnego Miejskiego w Poznaniu1939
Irma Wojtyniakowa przy współpracy Kazimiery Kozłowskiej i in. Praca zarobkowa kobiet w świetle ankiety 1937Wydawcą był Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet1938
Opiekun Społeczny nr 10-(25), X 1938Jeden z numerów Opiekuna Społecznego wydawanego przez Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. W numerze m.in. o Kartotece Centralnej i narodowo-socjalistycznej pracy społecznej1938
PTPSSprawozdanie z obrad II Międzynarodowego Kongresu Polityki SpołecznejWydawnictwa Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej1938
Leon DydusiakZagadnienie żebractwa w PolsceNakładem Towarzystwa "Opatrzność" w Borysławiu1938
Adam OstrowskiWalka ludności wiejskiej z żebractwem w PolsceReferat wygłoszony na I Ogólnopolskim Zjeźdie Przeciżebraczym w Poznaniu 24 do 26 lutego 19371937
Konstanty KrzeczkowskiUwagi nad drogami opieki społecznejOdbitka z zeszytu 1-2 z 1936 r. Kwartalnika "Samorząd Terytorialny"1936
Ludwik LandauBezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych WarszawyInstytut Spraw Społecznych. Sprawy Rynku Pracy i Bezrobocia - Nr 81936
Melania Bornstein-Łychowska (red.)Ministerstwo Opieki SpołecznejCzęść I książki "Polityka społeczna państwa polskiego 1918-1935"1935
Anna MinkowskaRodzina bezrobotna. Na podstawie ankiety 1932 r.Instytut Gospodarstwa Społecznego, Sprawy Robotnicze nr 121935
Ludwik LandauDochody z pracy najemnej w r. 1929Instytut Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen. Badania nad dochodem społecznym w Polsce - tom 21934
Tadeusz Czajkowski, Jan DerengowskiBezrobocie pracowników umysłowych w Polsce 1927-1932Instytut Spraw Społecznych, Sprawy Rynku Pracy nr 11933
Zofia Daszyńska-GolińskaPolityka społecznaTowarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej, dwa fragmenty1933
Halina Krahelska, Stefan PrussŻycie bezrobotnych. Badania ankietoweWydawnictwo Instytutu Spraw Społecznych1933
Maria BalsigerowaSpołeczne skutki bezrobocia wśród fizycznych pracowników przemysłowych m. st. Warszawy w świetle ankiety 1931/32Wydawnictwo PTPS1932
Halina KrahelskaPraca kobiet w przemyśle współczesnymInstytut Gospodarstwa Społecznego, Sprawy Robotnicze nr 101932
Prace Wydziału Statystycznego M. St. Warszawy, Nr. 5Budżety rodzin robotniczych w Warszawie w latach 1927-1929Skład Główny w Wydziale Statystycznym Magistratu 1932
Melania Bornstein-Łychowska (red.)Wiadomości Społeczne nr 1, rok IICzasopismo wydawane przez przedwojenne Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, w numerze sprawozdania z działalności PTPS w 1930 r. i w pierwszym półroczu 19311931
X. Dr Antoni SzymańskiSpołeczne znaczenie rozwodówPublikacja wydana nakładem Towarzystwa Wiedzy Chrześcijańskiej1931
T. Szturm de SztremBezrobocie w Europie dzisiejszej. Przyczynek do teorji kryzysówWydawnictwo Instytutu Gospodarstwa Społecznego1931
Konstanty KrzeczkowskiProblemat polityki społecznej, Gmina jako podmiot polityki komunalnejPierwszy tekst ukazał się w 1930 r., a drugi w 1938 r. Oba zostały wydane w ramach wyboru z 1947 r.1930
Stanisław RychlińskiMarnotrawstwo sił i środków w przemyśleWyniki prac komisji ankietowej dotyczące badania warunków i kosztów produkcji oraz wymiany1930
Instytut Gospodarstwa SpołecznegoInstytut Gospodarstwa Społecznego 1920-1930. Sprawozdanie z działalności dziesięcioletniejWarszawa1930
Magistrat M.St. WarszawyI Miejska Stacja Higieny ZapobiegawczejKsiążka opisuje działania Miejskiej Stacji Higieny Zapobiegawczej Mokotowskiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Puławskiej 91 w Warszawie1929
Gustaw SimonZagadnienie społeczne w konstytucji polskiejWydawnictwo międzywojennego PTPS nr 71928
Melanja Bornstein-Łychowska10 lat polityki społecznej państwa polskiego 1918-1928"Szkic niniejszy ma na celu zapoznanie czytelnika z głównemi wytycznemi rozwoju polityki i opieki społecznej w Polsce odrodzonej i stanowi pierwszą próbę ujęcia w pewien całokształt tych złożonych zagadnień"1928
Służba społeczna w PolscePoprzedzona wstępem Ludwika Krzywickiego, wydana przez Komitet Polski Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej1928
Henri FussZapobieganie bezrobociu i stabilizacja życia gospodarczegoWydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej1928
Wacław KonderskiIstota i granice gospodarcze ubezpieczeń społecznychWydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie1928
Ignacy Koschembahr-ŁyskowskiCele i zadania polityki społecznejWydawnictwo międzywojennego PTPS nr 11927
Władysław LandauOśmiogodzinny dzień pracyInstytut Gospodarstwa Społecznego, Sprawy Robotnicze nr 11927
Zofia Daszyńska-GolińskaZagadnienia polityki populacyjnejBiblioteka Gazety Administracji i Policji Państwowej1927
Tadeusz ZakrzewskiLichwa na wsiWyniki kwestionariusza rozesłanego do Kas Stefczyka1927
Ludwik KrzywickiNowoczesna kwestia społecznaCzęść II zbioru wykładów "Wstęp do historii ruchów społecznych" 1926
Józef MazurkiewiczZagadnienie pracy w konstytucjach powojennychPrace z dziedziny socjalistyki zeszyt 11926
Antoni SzymańskiPolityka społecznaUniwersytet Lubelski, dwa fragmenty1925
Towarzystwo Popierania Pracy SpołecznejRecz o Towarzystwie Pracy Społecznej w Warszawie 1908-1915Wydanie Biura Pracy Społecznej1916
Gustaw SimonNowe prawo o przymusowem ubezpieczeniu robotnikówPrzedruk z Tygodnika Polskiego1913
W. MiklaszewskiRozwój cielesny proletarjatu Warszawy w świetle pomiarów antropometrycznychWarszawa1912
Zofia Daszyńska-GolińskaTeoretyczne podstawy polityki społecznej w XIX stuleciuWydawcą była Księgarnia Naukowa1906
Fryderyk SkarbekO ubóstwie i ubogichDrukarnia Gałęzowskiego w Warszawie1827

 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET