Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Eksperci PTPS

imię: Maciej
nazwisko: Cesarski
stopień naukowy: dr hab.
specjalność akademicka:
dane kontaktowe: cesarski@epf.pl
miejsce pracy: Szkoła Główna Handlowa, prof. nadzw. SGH

obszar zainteresowań: Mieszkalnictwo – aspekty społeczne, socjalne i kulturowe, instytucjonalno-systemowe, dotyczące polityki, gospodarki i strategii mieszkaniowych oraz organizacyjno-inwestorskich form zaspokajania potrzeb

Zagospodarowanie przestrzenne – inwestycje, nieruchomości i majątek trwały jako podstawa zagospodarowania przestrzennego obszaru zamieszkiwania oraz ich znaczenie społeczno-gospodarcze

Polityka oraz procesy urbanizacyjne i osadnicze – płaszczyzna społeczno-demograficzna, urbanistyczna, architektoniczna, infrastrukturalna oraz przestrzenna. Infrastruktura społeczna – zakres oraz rola w procesach osadniczych i strategiach społeczno-gospodarczych w różnych fazach rozwoju i wymiarach przestrzennych

udział w projektach: Usługi publiczne w gospodarce regionalnej i lokalnej – stan potrzeby i perspektywy. Warszawa, SGH 2003

Sektor publiczny w Polsce po trzech latach członkostwa w UE, Warszawa, SGH 2007

Przekształcenia zagospodarowania przestrzennego Polski w układzie regionalnym i lokalnym, w okresie transformacji systemowej na podstawie NSP oraz PSR. Warszawa, SGH 2004

Samorząd terytorialny w nowej fazie integracji, restrukturyzacji i modernizacji Polski, Warszawa, SGH 2008

wróć

 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET