Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Eksperci PTPS

imię: Beata
nazwisko: Samoraj-Charitonow
stopień naukowy: dr
specjalność akademicka:
dane kontaktowe: (22) 826 66 52
787 336 336
beata.samoraj@uw.edu.pl
miejsce pracy: Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

obszar zainteresowań: Cudzoziemcy i mniejszości narodowe i etniczne

Migracje międzynarodowe

Zabezpieczenie społeczne

Rynek pracy

udział w projektach: Projekt badawczy dot. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy” (2008-2009)

Pracodawca – Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki, projekt badawczy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy (2008)

A Country Study on legal-institutional and socio-economic aspects of employment of Belarusians, Moldovans and Ukrainians in Poland, realizator: Międzynarodowa Organizacja ds Migracji, The International Organization for Migration (IOM) (2007-2008)

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych na obszarach popegeerowskich, realizator: Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski (2007-2008)

@ltercamp PIW EQUAL Partnerstwo na Rzecz Rozwoju @lterCamp, Obszar tematyczny I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy Działanie 2, realizator: Instytut Polityki Społecznej, WDiNP UW (2007-2008)

MIGHEALTHNET - Sieć informacji dotyczącej problemów ochrony zdrowia mniejszości narodowych i migrantów w Europie, realizator: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medium, Uniwersytet Jagielloński, współpraca (2007-2008)

Przedsiębiorczość kobiet na polskim rynku pracy na przykładzie cudzoziemek zatrudnianych nielegalnie w sektorze usług domowych, projekt realizowany w ramach projektu Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce (2006-2007)

Ewaluacja Indywidualnych Programów Integracyjnych (IPI) dla uchodźców w Polsce, realizacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (2006-2007)

Rola instytucji rynku pracy w kształtowaniu pozycji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce, grant promotorski KBN nr H 02 E 06128 (2005-2007)

wróć

 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET