Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Eksperci PTPS

imię: Hanna
nazwisko: Kanwal
stopień naukowy: mgr
specjalność akademicka: administracja
dane kontaktowe: e-mail: hkan6.6@wp.pl
Tel. Dom. (42)658-35-06; kom. 601-175-055
Adres dom. Ul. Zgierska 240 m 102, 91-362 Łódź
miejsce pracy: Nauczyciel w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi, ul. Snycerska 8

obszar zainteresowań: Prawo zabezpieczenia społecznego


Kształcenie kadr dla pomocy społecznej

udział w projektach: Udział w pracach Zespołu Eksperckiego powołanego przy Wojewódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi dotyczących metodologii budowania standardów kwalifikacji zawodowych i współautorka opracowanego w wyniku tych prac standardu kwalifikacji dla zawodu pracownik socjalny

Udział w projekcie „Krajowy System Szkolenia Zawodowego w Polsce” finansowanego przez komisję Wspólnot Europejskich PHARE PL.000311 i współautorka modułowych programów szkolenia zawodowego dla zawodu: Opiekunka dziecięca – 513100 (udział w procesie wychowania małego dziecka) oraz Opiekunka domowa – 513301 (opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną)

Udział na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w pracach finansowanych ze środków EFS dotyczących przygotowania pakietu dydaktycznego dla zawodu Opiekunka środowiskowa i autorka programów następujących jednostek modułowych:1.Stosowanie przepisów prawa w działalności socjalnej (346[03].01.06), 2. Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej (346[03].Z1.01), 3. Organizowanie systemu wsparcia społecznego (346[03].Z2.01), 4. Wspomaganie rodziny niepełnosprawnego (346[03].Z2.02) oraz współautorka programu modułu dotyczącego Aktywizowania niepełnosprawnego w środowisku lokalnym (346[03].Z2.03)

Udział w pracach zleconych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - współautorka informatora dla zawodu asystent osoby niepełnosprawnej

wróć

 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET