Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Cytaty

Andreski S.[...] ze względu na lekceważenie czynników pozaekonomicznych, teorie ekonomiczne są kiepską podstawą do budowania polityki ekonomicznej [...]
Andreski S.Aby można było sobie wyobrazić, że usprawnienie technik i narzędzi władzy doprowadzi do usunięcia wad naszego świata, trzeba pominąć fakt, że starcie celów i wartości stanowi wszechobecną cechę życia społecznego.
Antyfanes Prawda i sprawiedliwość są silniejsze od kłamstwa i niesprawiedliwości.
Arystoteles Jest rzeczą jasną, że liczne formy niesprawiedliwości stwarzają liczne formy sprawiedliwości.
Bentham J.Zadaniem rządu jest popierać szczęście społeczeństwa przez wymierzanie kar i nagród.
Beveridge W.H.Ubóstwo jest tylko jednym z pięciu gigantów na drodze rekonstrukcji... pozostałe to Choroba, Ignorancja, Bezdomność i Bezrobocie.
Boulding K.E.Zasada nieoznaczoności Heisenberga dla systemów społecznych - nie możemy przewidywać przyszłości nie zmieniając jej.
Boulding K.E.Pozytywistyczna fikcja obojętnego, obiektywnego i nieobecnego w polu swojej obserwacji obserwatora jest szczególnie absurdalna w przypadku nauk społecznych.
Brzozowski S.Człowiek ma stać się piękną, potężną i szlachetną istotą - oto cel. Społeczeństwo - to droga.
Burke E.Linie polityki i moralności nigdy nie przypominają prostych linii geometrii.
Durkheim E.Społeczeństwa powinny być dumne nie z tego, że są najpotężniejsze albo najbogatsze, ale z tego, że są najsprawiedliwsze, najlepiej zorganizowane i posiadają najlepszą konstytucję moralną.
Giddens A.Wykluczenie się elit... tak samo zagraża przestrzeni publicznej i solidarności społecznej jak wykluczenie tych na dnie.
Jan Paweł II Doprawdy, taki model rozwoju, który by nie szanował i nie popierał praw ludzkich, osobistych i społecznych, ekonomicznych i politycznych, łącznie z prawami narodów i ludów, nie byłby godny człowieka.
Kartezjusz Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom: państwo o wiele lepiej urządzone jest wówczas, gdy ma ich niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych.
Keynes J.M.Politycznym problemem ludzkości jest połączenie trzech rzeczy: Efektywności Ekonomicznej, Sprawiedliwości Społecznej i Indywidualnej Wolności.
Leibniz Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych.
Locke J.Nie ma krzywdy tam, gdzie nie ma własności.
Marx K.Być radykalnym znaczy to sięgać do korzeni rzeczy.
McCulloch J. R.Zasadzie laissez-faire można spokojnie zaufać w niektórych sprawach, ale w większej liczbie sytuacji zupełnie nie nadaje się ona do zastosowania; odwoływanie się do niej w każdej sytuacji przypomina raczej politykę papugi niż męża stanu czy filozofa
Okun A.M.Może kapitalizm i demokracja po to potrzebują siebie nawzajem, aby dodać nieco racjonalności kwestii równości i nieco humanitaryzmu kwestii efektywności.
Ossowska M.Moralność przenika prawo nawet w tych jego partiach, które wydają się od niej najdalsze.
Platon Największe zło to tolerować krzywdę.
Popper K.R.Polityka społeczna jest hipotezą, która powinna być przetestowana przez rzeczywistość i skorygowana w świetle doświadczenia.
Rawls J.Jak prawda w systemach wiedzy, tak sprawiedliwość jest pierwszą cnotą społecznych instytucji.
Rawls J.Prawda i sprawiedliwość, jako cnoty naczelne ludzkiej działalności, są bezkompromisowe.
Rein M.W przypadku ograniczonych zasobów można je racjonować czyniąc mniej dostępnymi dla wielu ludzi lub bardziej dostępnymi dla niewielu.
Sen A.Doniosłość idei sprawiedliwości polega na identyfikowaniu jawnej krzywdy, nie zaś na podawaniu przepisów, jak urządzić świat.
Smith A[Obowiązki państwa to], po pierwsze, [...] obrona społeczności przed przemocą i najazdem innych niezależnych społeczności; [...] po drugie, [...] obrona, o ile to możliwe, każdego członka społeczności przed niesprawiedliwością i uciskiem ze strony każdego innego członka tej społeczności; [...] po trzecie, [...] tworzenie i utrzymywanie takich instytucji publicznych i takich zakładów publicznych, które choć mogą być w najwyższym stopniu korzystne dla dużej społeczności, mają taką naturę, że dochód mógłby nigdy nie pokryć wydatków dowolnej osoby lub małej liczby osób.
Titmuss R.M.Bez ideologicznego układu odniesienia naukowiec zajmujący się społeczeństwem rzadko zadaje dobre pytania. Jeśli jednak je zada, napotyka... trudne zadanie wyeliminowania ideologii ze swoich odpowiedzi.
Townsend P.Możliwe, że ostatecznym testem na wolne, demokratyczne i zamożne społeczeństwo jest poziom wolności, demokracji i zamożności, jakim cieszą się jego najsłabsi członkowie.
Trazymach Pasterz troszczy się o barany nie w ich interesie tylko swoim.
Voltaire [...] dzięki pracy unikamy trzech wielkich odmian zła: nudy, występku i nędzy.

 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET