Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Bibliografie

Poniższe bibliografie zawierają tylko wybrane pozycje książkowe. Staramy się śledzić rynek wydawniczy w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej, ale jest to trudne zadanie. Pozycje z zakresu pracy i polityki społecznej gromadzi wyspecjalizowana w tym względzie Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Dział dotyczący literatury migracyjnej opracowała Justyna Godlewska.

kategoria:

Autor/zy, redaktor/zy Tytuł Wydawca Miasto Rok
Polityka społeczna. Wybrane problemy. Wybór artykułów z lat 1999-2005Instytut Pracy i Spraw SpołecznychWarszawa2005
Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalneBiuro Rzecznika Praw ObywatelskichWarszawa2003
Księga jubileuszowa profesora Tadeusza ZielińskiegoBiuro Rzecznika Praw ObywatelskichWarszawa2002
Przewodnik po Europejskiej Kracie SpołecznejLexisNexisWarszawa2002
Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej Komitet prognoz Polska w XXI wieku,ELIPSAWarszawa1998
Podstawowe akty Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony społecznejWydawnictwo TEPISWarszawa1998
Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznejWN SCHOLARWarszawa1997
Deklaracja i Program Działań światowego Szczytu Rozwoju SpołecznegoInstytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa1997
Międzynarodowy glosariusz terminów. Prawo pracy, polityka społeczna, zbiorowe stosunki pracyWN. SCHOLARWarszawa1996
Wskaźniki przemian warunków życia w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej w latach 1989-1994GUSWarszawa1996
Sfera społeczna w latach 1990-1994Centralny Urząd PlanowaniaWarszawa1995
Polska'95. Raport o rozwoju społecznymUNDPWarszawa1995
Rozwój ubezpieczeń społecznych w PolsceOssolineumWarszawa1991
Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii MoreckiejInstytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa2009
Polityka społeczna. Kontynuacja i zmianaKomitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa2012
Obywatelskie przebudzenie w: Dialog. Pismo dialogu społecznegoMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejWarszawa2007
Polska 2013: raport o stanie gospodarkiMinisterstwo GospodarkiWarszawa2013
Britannica book of the year 2013Encyclopaedia BritannicaChicago2013
Encyclopaedia Universalis: Universalia 2013: les personnalités, la politique, les connaissances, la culture en 2012Encyclopaedia UniversalisParis2013
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych : informator za rok 2012Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejWarszawa2013
Trójstronne Zespoły Branżowe: informator 2012Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejWarszawa2013
Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego: działalność w 2012 rokuMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejWarszawa2013
Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 rokuPaństwowa Inspekcja PracyWarszawa2012
A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek (red.)Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI AE w KatowicachKatowice2009
A. Dąbrowska, M. PierzchalskaIdea społeczeństwa obywatelskiego w Radomiu w świetle badańRadom 2012
A. Dąbrowska, M. PierzchalskaInfrastruktura i bezpieczeństwo publiczne w świetle oceny mieszkańców w: „Analizy i Opracowania” nr 12012
A. FigielReputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem: ujęcie marketingowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieKraków2013
A. Karwacki, M. Grewiński (red.)Strategie w polityce społecznejWarszawa2009
A. Karwacki, M. Grewiński (red.)Pluralizm i międzysektorowa współpraca w zakresie realizacji usług społecznychMCPS2010
A. KurzynowskiInfrastruktura społeczna w polityce społecznej państwa w: Analizy i Opracowania, nr 12012
A. ŁuszczynMożliwości finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w PolsceWSZiFWrocław2011
A. Nowak (red.)Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmiInstytut Wydawniczy „Spatium”Radom2013
A. Piekara (red.)Terenowa Polityka SpołecznaUniwersytet Warszawski, Instytut Polityki SpołecznejWarszawa1991
A. Przybyłkago Społeczne konsekwencje restrukturyzacji gospodarczej w: Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 61Katowice2011
A. Rączaszek i W. Koczur, (red.)Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej – przegląd problemówAE w KatowicachKatowice2009
A. Rączaszek, W. Koczur (red.)Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym krajuAE w KatowicachKatowice2007
Anioł W. Paradoksy globalizacjiASPRA-JRWarszawa2002
Anna Organiściak-Krzykowska, Bożena Balcerzak-Paradowska (red.)Społeczno-ekonomiczne problemy regionówUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Instytut Pracy i Spraw SocjalnychOlsztyn2011
Auleytner J. Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego (wydanie trzecie)Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWPWarszawa2002
Auleytner J.Polityka społeczna. Teoria i organizacjaWSP TWPWarszawa2000
Auleytner J.Polityka społeczna. Teoria a praktykaWSP TWPWarszawa1997
Auleytner J.Instytucje polityki społecznejWSP TWPWarszawa1996
Auleytner J.Polityka społeczna pomiędzy ideą a działaniemIPS UWWarszawa1994
Auleytner J. (red.) O roztropną politykę społecznąPolskie Towarzystwo Polityki Społecznej Wydawnictwo Naukowe śląskKatowice2002
Auleytner J. (red.)Polityka społeczna. Stan i perspektywyPaństwo i Kultura Polityczna vol. 1/1994Warszawa1994
Auleytner J. (red.)Nauka o polityce społecznejIPS UWWarszawa1990
Auleytner J., Danecki J. (red.)Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznejELIPSAWarszawa1999
Auleytner J., Głąbicka K. Polskie kwestie socjalne na przełomie wiekówWSP TWPWarszawa2001
Auleytner J., Głąbicka K.Polskie kwestie socjalne na przełomie wiekówWSP TWPWarszawa2001
Auleytner J., Głąbicka K.Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczościąWSP TWPWarszawa2000
Auleytner J., Księżopolski M.Polityka społeczna w Polsce. Synteza badańCPBP Polityka społeczna w PolsceWarszawa1990
B. Balcerzak- Paradowska i A. Rączaszek (red.)Międzynarodowa polityka społecznaIPiSS, AEWarszawa- Katowice2010
B. PielińskiMiędzy Japonią a Singapurem: rozwój polityki społecznej w Azji WschodniejDom Wydawniczy ElipsaWarszawa2013
Babiak J. (red.)Wybrane problemy polityki społecznejUAMPoznań1995
Barr N.Ekonomika polityki społecznejAE w PoznaniuPoznań1993
Bednarz M.Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznychWydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły WyższejBydgoszcz2008
Beskid L. (red.)Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowejIFiS PANWarszawa1999
Bieńkowski W., Radło M.-J. (red.)Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? W stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii EuropejskiejWydawnictwo Naukowe PWN2009
Błędowski P. (red.) Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesnościInstytut Gospodarstwa Społecznego SGHWarszawa2004
Błędowski P., Broda-Wysocki P. (red.) Kubicki P., Grotowska-Leder J., Warzywoda-Kruszyńska W.Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego Polska Bieda IIIInstytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa2007
Bokajło W., Pacześniak A. (red.)Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktykaWydawnictwo Atla 2Wrocław2008
Borowicz RKwestie społeczne: trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne?Wydawnictwo Adam MarszałekToruń2008
Castells M., Himanen P.Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytuWydawnictwo Krytyki PolityczneWarszawa2009
Cichomski B., Kozek W., Morawski P., Morawski W. Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątychWN ScholarWarszawa2001
Consedine J. Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznegoPolskie Stowarzyszenie Edukacji PrawnejWarszawa2004
Czarnecki B., Siemieński W. Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznejDiffinWarszawa2004
Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M.Labirynty współczesnego społeczeństwa WN śląskKatowice1998
D. Chojecki, E. Włodarczyk (red.)Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wiekuDiGWarszawa2010
D. Kotlorz, (red.), pr. zbior. Pięciolecie członkostwa Polski w Unii EuropejskiejAEKatowice2010
Danecki J. (red.)Postęp i regres społeczny. raport z badań prowadzonych w latach 1987-1990CPBP Polityka społeczna w PolsceWarszawa1991
Danecki J., Rysz-Kowalczyk B. (red.)Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątychIPS UWWarszawa1994
Domański H. O ruchliwości społecznej w PolsceWydawnictwo IFiS PANWarszawa2004
Domański H. Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątychInstytut Spraw PublicznychWarszawa2000
Domański H.Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartościWydawnictwo Naukowe ScholarWarszawa2009
Domański H. i inMetodologia badań nad stratyfikacją społeczną,ScholarWarszawa2013
Domański, H. (red.)Zmiany stratyfikacji społecznej w PolsceInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii NaukWarszawa2008
Dziewięcka-Bokun L.Systemowe determinanty polityki społecznejUniwersytet WrocławskiWrocław1999
Dziewięcka-Bokun L. Kędzior J. (red.)Wartości społeczne w służbie publicznejWydawnictwo Adam MarszałekToruń2009
Dziewięcka-Bokun L., Mielecki J.Wybrane problemy polityki społecznejUniwersytet WrocławskiWrocław1998
Dziewięcka-Bokun L., Zamorska K. wyb. i opr. Polityka społeczna. Teksty źródłoweUniwersytet WrocławskiWrocław2003
E. AlesHealth and safety at work: European and comparative perspectivesWolters Kluwer Law and BusinessAlphen aan den Rijn2013
E. LeśPolityka społeczna w Polsce w okresie zmian ustrojowych. Zbiór rozmów z przedstawicielami świata naukiUniwersytet Warszawski & IntelgrafWarszawa1992
E. Leś, A. PiekaraWybrane formy podmiotowości społecznej a rozwójUniwersytet WarszawskiWarszawa1988
E. Leś, M. JeliazkovaThe Social Economy in Central East and South East Europe in: The Social Economy in Central East and South East Europe: Emerging Trends of Social Innovation and Local Development, Background ReportOECDTrento2005
E. TarkowskaDyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznegoIFiS PANWarszawa2013
ed. C. Gearty, C. DouzinasThe Cambridge companion to human rights lawCambridge University PressCambridge2012
ed. D. Vaughan-WhiteheadPublic sector shock: the impact of policy retrenchment in EuropeE. Elgar Publishing; International Labour OfficeCheltenham; Geneva2013
ed. M. SelmiAge and equality lawAshgateFarnham2013
Evers A., Heinze R., Olk T. (red.) Podręcznik usług społecznych - przykład NIemiecWyższa Szkoła Pedagogiczna im. KorczakaWarszawa2013
Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.)Polityka społecznaWydawnictwo Naukowe PWNWarszawa2007
Firlit-Fesnak G. (red. )Regionalne aspekty reform społecznychIPS UW, ASPRA-JRWarszawa2001
Firlit-Fesnak G., Oberloskamp H. (red.) Polsko-niemiecki i niemiecko-polski leksykon polityki społecznej i pracy socjalnejIPS, ASPRA-JRWarszawa2001
Firlit-Fesnak G., Oberloskamp H., Jaroszewska E. (red.)Polsko-niemiecki i niemiecko-polski leksykon polityki społecznej i pracy socjalnejInstytut Polityki SpołecznejWarszawa2006/2007
Firlit-Fesnak G., Szatur-Jaworska B.Leksykon pojęć socjalnychIPS UWWarszawa1994
Fraser N, Honneth A. Redystrybucja czy uznanie?Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWPWrocław2005
Frąckiewicz L.Polityka społecznaWN śląskKatowice1998
Frąckiewicz L. (red.)Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemówWydawnictwo śląskKatowice2002
Frąckiewicz L. (red.) Przeszłość dla przyszłościPolskie Towarzystwo Polityki Społecznej, WN śląskKatowice2001
Frąckiewicz L. (red.)Polityka społeczna. Wybrane zagadnieniaAE w KatowicachKatowice1994
Frąckiewicz L. (red.)Polityka społecznaFundacja dla Wspierania śląskiej HumanistykiKatowice1993
Frąckiewicz L., Frączkiewicz-Wronka A. (red.)Polityka społeczna wobec reformAE w Katowicach,Katowice1999
Frąckiewicz L., Zrałek M. Przestrzenne rozmieszczenie kwestii społecznychAE w KatowicachKatowice2000
Frączkiewicz-Wronka A. (red.) Samorządowa polityka społecznaWyższa Szkoła Pedagogiczna TWPWarszawa2002
Frączkiewicz-Wronka A. (red.) współpraca Kantyka S., Zrałek M.Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznejWydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWPWarszawa2007
Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M. (red.)Polityka społeczna w okresie transformacjiAE w KatowicachKatowice2000
Frączkiwicz-Wronka A., Zrałek M. (red.)Polityka społecznaAE w KatowicachKatowice1998
Frieske K.W. (red.) Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznejInstytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa2004
Frieske K.W. (red.)Ofiary sukcesu. Zjawiska marginalizacji społecznej w PolsceIS UWWarszawa1997
Frieske K.W., Poławski P.Opieka i kontrola WN śląskKatowice1999
Frysztacki K.Socjologia problemów społecznychSCHOLARWarszawa2009
Frysztacki K., Korzeniowski M. (red.)Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywaniaUniwersytet OpolskiOpole2005
Gabryszak R., Magierka D. (red.)Wprowadzenie do polityki społecznejDifinWarszawa2009
Gaciąrz B., Pańków W. Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa?Instytut Spraw PublicznychWarszawa2001
Gagacka M., Głąbicka K. (red.)Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznejPolskie Towarzystwo Polityki SpołecznejRadom2009
Gagacka M., Głąbicka K. (red.)Lokalne sieci wsparciaPolskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Politechnika RadomskaRadom2010
Gajdzica Z. i M. Rembierz (red.)Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnejWydawnictwo Uniwersytetu śląskiegoKatowice2005
Gardawski J. Zawiązki zawodowe na rozdrożuInstytut Spraw PublicznychWarszawa2001
Gazon J.Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji Seria Współczesna EkonomiaWydawnictwo Naukowe PWNWarszawa2008
Geremek B. Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV-XV wiek Jest to wydanie drugie i uzupełnione książki z 1971, będącej klasyką polskiej historiografii społecznejPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukPoznań2003
Giddens A.Europa w epoce globalnejWydawnictwo Naukowe PWNWarszawa2009
Giermanowska E, Racław-Markowska M. (red.)Absencja chorobowa w PolsceInstytut Spraw PublicznychWarszawa2004
Gizicka D. (red.)Społeczne dylematy EuropyWydawnictwo Adam Marszałek,Toruń2009
Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.) Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się EuropieWydawnictwo IFiS PANWarszawa2004
Głąbicka K. Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w unii EuropejskiejInstytut Technologii EksploatacjiRadom2004
Głąbicka K. Polityka społeczna w Unii EuropejskiejWSP TWP, Dom Wydawniczy ElipsaWarszawa2002
Głąbicka K.Polityka społeczna w Unii EuropejskiejElipsaWarszawa2001
Głąbicka K. (red.)Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UEPolskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Wydawnictwo Politechniki RadomskiejRadom2007
Głąbicka K., Grewiński M. (red.)Wokół polityki społecznejPolskie Towarzystwo Polityki Społecznej,Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy PowszechnejWarszawa2008
Goffman E. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamościGdańskie Wydawnictwo PsychologiczneGdańsk2005
Golinowska S.Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - kosztyPoltext2000
Golinowska S.Polityka społeczna w gospodarce rynkowejPWNWarszawa1994
Golinowska S. (red.) Raport społeczny Polska 2005Fundacja im. F. EbertaWarszawa2005
Golinowska S. (red.)Zmiany i reformy w systemie zabezpieczenia społecznego. W kierunku wzrostu indywidualnej odpowiedzialnościIPiSS i IPSWarszawa1999
Golinowska S. (red.)Polityka społeczna w latach 1994-1996IPiSSWarszawa1996
Golinowska S. (red.)Polityka społeczna w latach 1993-1994 na tle przemian okresu transformacjiIPiSSWarszawa1995
Golinowska S. (red.)Nowa struktura instytucji sfery społecznejIPiSSWarszawa1994
Golinowska S. i in.Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wiekuIPiSSWarszawa2000
Golinowska S., Boni M. (red.)Nowe dylematy polityki społecznejCentrum Analiz Społeczno-EkonomicznychWarszawa2006
Golinowska S., Florek L. i in.Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla PolskiIPiSS i IPSWarszawa1999
Golinowska S., Hagemejer K.Społeczne wydatki w Polsce z odniesieniami do innych krajówIPiSS i IPSWarszawa1999
Golinowska S., Księżopolski M., Jończyk J., Rajkiewicz A., Szubert WO nowy model polityki społecznej w PolsceIPiSSWarszawa1993
Graniewska D.Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznejIPiSS i IPSWarszawa1999
Grata, P.Polityka społeczna Drugiej RzeczypospolitejUniwersytet RzeszowskiRzeszów2013
Grewiński M.Europejski Fundusz Społeczny w SaksoniiInstytut Spraw PublicznychWarszawa2003
Grewiński M.Wielosektorowa polityka społecznaWyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy PowszechnejWarszawa2009
Grewiński M., Karwacki A. (red.)Strategie w polityce społecznejMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejWarszawa2009
Grewiński M., Tyrowicz J. (red.)Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznejMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejWarszawa2007
Gromkowska-Melosik A., Gmerek T.Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnejImpulsKraków2008
Grzybowski A.Polityka społeczna samorządu terytorialnego. Poradnik praktycznyInstytut Przedsiębiorczości i SamorządnościWarszawa2002
H. ConnollyRenewal in the French trade union movement: a grassroots perspectivePeter LangOxford2010
H. DomańskiSprawiedliwe nierówności zarobków w odczuciu społecznymScholarWarszawa2013
H. Domański i inniMetodologia badań nad stratyfikacją społecznąScholarWarszawa2013
Hausner J.Zarządzaniem publiczneWydawnictwo Naukowe ScholarWarszawa2008
Hrynkiewicz J. (red.)Decentralizacja funkcji społecznych państwaInstytut Spraw PublicznychWarszawa2001
J. Dixon, D. Macarow (eds.)Social Welfare in Socialist CountriesRoutledge London1992
J. Kerlin (ed.)Social Enterprise: A Global ComparisionThe Urban InstituteWashington, D.C.2007
J. Plak (red.)Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowychWarszawa2012
J. SupińskaDebaty o polityce społecznejOficyna Wydawnicza Aspra-jrWarszawa2013
J. Supińska, M. Księżopolski (red.)Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacjiFundacja F. EbertaWarszawa1993
J. TokarSamodoskonalenie menedżerów: rozwój kompetencji przywódczychDifinWarszawa2013
J. Wilkin (red.)Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiaćScholarWarszawa2013
Jędrasik-Jankowska I. Ubezpieczenie wypadkowe i choroboweWydawnictwo Prawnicze LexisNexisWarszawa2002
Jędrasik-Jankowska I.Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. 2,Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,Warszawa2009
Jodkowska L.Państwo opiekuńcze w Polsce i w NiemczechDiffinWarszawa2009
K. Ciechorska-Kulesza, P. Łuczeczko, R. Kossakowski (red.)Kultura wolności, kultura odpowiedzialnościUniwersytet Gdański, Wydawnictwo Orbis ExteriorGdańsk- Pszczółki2011
K. Głąbicka (red.) Integracja socjalna z perspektywy członkowstwa Polski w Unii EuropejskiejRadom2008
K. Głąbicka (red.)Problemy opiekuńczo-wychowawcze w strategiach rozwiązywania problemów społecznych w subregionie radomskim. Strategie rozwiązywania problemów społecznych w subregionie radomskim w: Biuletyn informacyjnyRadom2011
K. Iwińska (red.)Budowanie partnerstw lokalnychCollegium CivitasWarszawa-Białystok2009
Kaczmarek T. T. Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowaInstytut Studiów Politycznych PANWarszawa2004
Kantyka S.Geneza polskiej polityki społecznej: materiały do studiowaniaAE w KatowicachKatowice1995
Karwacki A.Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy społecznejWydawnictwo UMKToruń2006
Karwacki A., Kaszyński H. (red.)Polityka aktywizacji w PolsceWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja KopernikaToruń2008
Kawczyńska-Butrym Z. (red.) Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarkiUniwersytet Warmińsko-MazurskiOlsztyn2001
Kaźmierczak T. (red.)Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym i nie tylkoInstytut Spraw PublicznychWarszawa2007
Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.)Kapitał społeczny. Ekonomia społecznaInstytut Spraw PublicznychWarszawa2007
Kaźmierczak T., Rymsza M., (red.)W stronę aktywnej polityki społecznejInstytut Spraw PublicznychWarszawa2003
Keplinger A. (red.)Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarneEneteiaWarszawa2008
Ketteler W.E. vonNauczanie społeczne. Wybór pismInstytut Wydawniczy PAXWarszawa2007
Klebaniuk J. (red.)Fenomen nierówności społecznychENETEIAWarszawa2007
Klebaniuk J. (red.)Oblicza nierówności społecznychENETEIAWarszawa2007
Kolankiewicz M., Zielińska A. (red.)Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w EuropieWydawnictwo Akademickie ŻakGdańsk1998
Kolarska-Bobińska L. (red.)Druga fala polskich reformInstytut Spraw PublicznychWarszawa1999
Kot S. M.Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanieWydawnictwo Naukowe PWNWarszawa2008
Kot S.M.Ekonometryczne modele dobrobytuPWNWarszawa-Kraków2000
Kotowska I.E. (red.) Scenariusze polityki ludnościowej dla Polski. Badanie eksperckie DelphiSzkoła Główna HandlowaWarszawa2005
Kowal E. Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomiiPWNWarszawa2002
Kowalak T.Polityka społeczna. Wybrane zagadnieniaWyższa Szkoła Ekonomiczna w BiałymstokuBiałystok2000
Kowalak T.Marginalność i marginalizacja społecznaELIPSAWarszawa1998
Kowalczyk O., Kamiński S. (red.)Wymiary polityki społecznejWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuWrocław2009
Kowalik T. (red.) Nierówni i równiejsiFundacja InnowacjaWarszawa2002
Kowalik T., Balcerowicz L. i in. Sprawiedliwość społeczna a porządek światowyPolski Instytut Spraw MiędzynarodowychWarszawa2004
Kraus K., Geisen T.,Piątek K. (red.)Państwo socjalne w Europie. Historia - Rozwój - PerspektywyWydawnictwo UMKToruń2005
Kroszel J.Podstawy polityki społecznej. Uwarunkowania, pojęcia, instytucje i działaniaWydawnictwo TerraPoznań-Wrocław1997
Kroszel J.Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowejUniwersytet OpolskiOpole1994
Kroszel J.Infrastruktura społeczna - usługi społeczne - konsumpcja społecznaCPBP Polityka społeczna w PolsceOpole1990
Królikowska J.Socjologia dobroczynnościWydawnictwo Akademickie ŻakGdańsk2004
Kryńska E. (red.)Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczneWydawnictwo Uniwersytetu ŁódzkiegoŁódź2008
Krzyszkowski J., Piątek K. (red.)Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskichCentrum AVCzęstochowa2006
Księżopolski M.Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych WN śląskWarszawa2000
Księżopolski M.Modele polityki społecznejIPS UW i IPiSSWarszawa1999
Księżopolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C. (red.)Polityka społeczna w kryzysieASPRA-JRWarszawa2009
Księżopolski M., Supińska J. (red.)Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacjiFundacja im. F. EbertaWarszawa1993
Księżopolski M., Szylko-Skoczny M. (red.)Polityka społeczna. Doświadczenia i perspektywyIPS UWWarszawa1991
Kupny J. bp, Dylus A., Biedrzycki T. ks. (red.)Dyskryminacja jako nowa kwestia społecznaKsięgarnia św. JackaKatowice2007
Kurkowska-Budzan M. Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznychTowarzystwo Wydawnicze Historia IagiellonicaKraków2003
Kurzynowski A. (red.)Polityka społecznaInstytut Gospodarstwa Społecznego SGHWarszawa2000
Kurzynowski A. (red.)Polityka społeczna globalna i lokalnaSzkoła Główna HandlowaWarszawa1999
Kwaśniewski J. ( red.)Badania problemów społecznych. 2Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW Warszawa2006
Kwaśniewski J. (red.) Badania problemów społecznychInstytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UWWarszawa2003
Kwaśniewski J. (red.)Kontrola społeczna procesów marginalizacjiINTERARTWarszawa1997
Lawrence E.H., Hungtington S.P. (red. )Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństwZysk i S-kaPoznań2003
Leś E. Zarys historii dobroczynności i filantropii w PolscePrószyński i S-kaWarszawa2001
Leś E.Od filantropii do pomocniczościIPSWarszawa2000
Leś E.Polityka społeczna w okresie zmian ustrojowych. Zbiór rozmów z przedstawicielami świata naukiIPS UWWarszawa1992
Leś E., Ołdak M. (red.)Z teorii i praktyki gospodarki społecznej Collegium Civitas PressWarszawa2006
Lissowski G.Zasady sprawiedliwego podziału dóbrWydawnictwo Naukowe ScholarWarszawa2008
Luhmann N.Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnegoPWNWarszawa1994
M. Gagacka, A. Gołębiowski (red.)Wsparcie społeczne miedzy teorią a praktyką. Wybrane problemyWarszawa2012
M. GrewińskiEuropejska polityka regionalnaElipsaWarszawa2003
M. GrewińskiPolityka spójności społeczno-gospodarczej Unii EuropejskiejWarszawa2005
M. GrewińskiWielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczegoWarszawa2009
M. Grewiński (red.)Przygotowanie Polski do funduszy strukturalnych Unii EuropejskiejWSP TWPWarszawa2003
M. Grewiński (red.)Fundusze strukturalne i polityka regionalna UE. Praca zbiorowa.Warszawa2004
M. Grewiński (red.)Finansowanie projektów społecznych w ramach funduszy strukturalnych UEPłock2006
M. Grewiński (red.)Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – od teorii do praktyki Warszawa – Konstancin2006
M. Grewiński (red.)Droga do spójności. Polityka regionalna i fundusze strukturalne UEWarszawa2006
M. Grewiński (red.)Wiadomości Społeczne 2/2007 2007
M. Grewiński i K. Głąbicka (red.)Wokół polityki społecznej – księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi J. AuleytnerowiWarszawa2008
M. Grewiński, S. KamińskiObywatelska polityka społecznaWarszawa2007
M. KsiężopolskiWspólnie Czy Osobno? Rozważania o polityce społecznejDom Wydawniczy ElipsaWarszawa2013
M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.)Polityka społeczna w kryzysieIPS UW, Dom Wydawniczy ASPRAWarszawa2009
M. Pierzchalska i I. Pałgan (red.)Etyka instytucji zaspokajających potrzeby społeczneWyższa Szkoła Nauk Społecznych i TechnicznychRadom2009
M. Pierzchalska, I. Pałgan (red.)Etyka biznesuWSNSITRadom2009
M. PolakowskiPolityka społeczna po 1989: język, kontekst postsocjalizmu i perspektywy rozwojuFundacja im. Friedricha EbertaWarszawa2012
M. Zawicki (red.) Wprowadzenie do nauk o polityce publicznejPWEWarszawa2013
M. Zawicki (red.)Wprowadzenie do nauk o polityce publicznejPWEWarszawa2013
Małek A., Slany K., Szczepaniak-Wiecha I. (red.)Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecieWydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoKraków2006
Marody M. (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wiekuScholarWarszawa2002
Marody M. (red.)Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wiekuWydawnictwo Naukowe ScholarWarszawa2007
Martel F.Polityka kulturalna Stanów ZjednoczonychWydawnictwo Akademickie DIALOGWarszawa2008
Marynowicz-Hetka E., Wagner A., Piekarski J. (red.).Profesje społeczne w Europie ,Wydawnictwo śląskKatowice2001
Mączyńska E., Pysza P. (red.) Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystaniaPolskie Towarzystwo EkonomiczneWarszawa2003
Męcina J.Dialog społeczny w Polsce a integracja z Unią EuropejskąASPRA-JRWarszawa2006
Michoń.O, Orczyk. J, Żukowski. M (red)Facing the challenges social policy in Poland after 1990Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuPoznań2013
Mioduszewska G. (red.)Ochrona uchodźcówInstytut Spraw PublicznychWarszawa2002
Miś L.Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badaniaWydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoKraków2007
Murray Ch. Bez korzeni. Polityka społeczna USA 1950-1980Zysk i S-kaPoznań2001
Muszalski W. Ubezpieczenia społecznePWNWarszawa2004
Muszalski W.Prawo socjalne '99PWNWarszawa1999
Nieciuński W. Studia i prace 1964-2004Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w BiałymstokuBiałystok2005
Nieciuński W.Uwagi o ustroju sprawiedliwych nierównościWydawnictwo Wyższej Szkoły EkonomicznejBiałystok2008
Nowacka M. Sytuacja prawna osób homoseksualnych a regulacja związków partnerskich na tle prawno-porównawczymWydawnictwo Adam MarszałekToruń2004
Okólski M. Demografia zmiany społecznejWN ScholarWarszawa2004
Oniszczuk J.Równość - najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału KonstytucyjnegoWyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. KoźmińskiegoWarszawa2004
Orczyk J.Polityka społeczna. Uwarunkowania i celeAkademia Ekonomiczna w PoznaniuPoznań2005
Orczyk J., Żukowski M. (red.)Aktywizująca polityka społecznaAkademia Ekonomiczna w PoznaniuPoznań2007
Ornacka K.Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalnąUJKraków2003
P. GrataPolityka społeczna Drugiej RzeczypospolitejUniwersytet RzeszowskiRzeszów2013
P. Możyłowski (red.) Zarządzanie należnościami w podmiotach sektora MSP w dobie kryzysu gospodarczego?
Pacho W., Garbicz M. (red.)Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochoduSzkoła Główna HandlowaWarszawa2008
Panek T. (red.)Statystyka społecznaPolskie Wydawnictwo EkonomiczneWarszawa2007
Panek T., Szulc A. (red. )Statystyka społecznaSGHWarszawa2004
Patrycki S. (red.)E- gospodarka E- społeczeństwo w Europie Środkowej i WschodniejKULLublin2009
Patrycki S. (red.)Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i WschodniejKULLublin2010
Piątek K., Karwacki A. (red.)Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnejWydawnictwo Edukacyjne AkapitToruń2007
Pisz Z. Problemy społeczne transformacji w PolsceAkademia Ekonomiczna we WrocławiuWrocław2001
Pisz Z. (red. )Zadania społeczne trzecie wydanie Akademia Ekonomiczna we WrocławiuWrocław2002
Pisz Z. (red.)Zadania społeczne wydanie II poprawione i uzupełnioneAE we WrocławiuWrocław1999
Pisz Z. (red.)Zabezpieczenie społeczneAE we WrocławiuWrocław1998
Pisz Z. (red.)Wybrane problemy polityki społecznejAE we WrocławiuWrocław1995
Pisz Z. (red.)Spójność społeczna Dolnego ŚląskaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuWrocław2008
Płatek M. i Fajsta M. (red.) Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. PraktykaLiberWarszawa2005
pod. red. H. Godlewskiej-MajkowskiejRola instytucji publicznych w tworzeniu zintegrowanych ofert informacyjnych dla przedsiębiorcówZwiązek Pracodawców Warszawy i MazowszaWarszawa2013
Podoski K., Turnowiecki W.Polityka społecznaUniwersytet GdańskiGdańsk1993
Ponikowski B., Zarzeczny J. (red.) Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej Uniwersytet WrocławskiWrocław2002
Porowski M. (red.)IPSiR dzisiaj,Instytut Problemów Społecznych i Resocjalizacji UWWarszawa1998
Prawelska-Skrzypek G. Polityka kulturalna polskich samorządówUJKraków2003
Przegaliński A.Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914Wydawnictwo WersetLublin2009
Pysz P.Społeczna gospodarka rynkowaWydawnictwo Naukowe PWNWarszawa2008
R. W. WłodarczykRynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie Unii Gospodarczej i Walutowej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieKraków2012
Rajkiewicz A. (red.)Społeczeństwo polskie w latach 1989-1995/96Fundacja im F. EbertaWarszawa1997
Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M. (red.)Polityka społecznaWN śląskKatowice1999
Ratyński W. Problemy i dylematy polityki społecznej (dwa tomy)Centrum Doradztwa i Informacji DifinWarszawa2003
Rączaszek A. ( red.)Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w PolsceWydawnictwo Akademii Ekonomicznej w KatowicachKatowice2006
Rączaszek A. (red.)Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwójAkademia Ekonomiczna w KatowicachKatowice2008
Rączaszek A., Koczur W. (red.)Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym krajuAkademia Ekonomiczna w KatowicachKatowice2007
Rączaszek A., Koczur W. (red.)Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemówWydawnictwo Akademii Ekonomicznej w KatowicachKatowice2009
red. A. Evers, R. G. Heinze, T. OlkPodręcznik usług społecznych - przykład NiemiecWydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza KorczakaWarszawa2013
red. B. Niedziałek, O. RawskiRocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 2009-2011Zakład Ubezpieczeń SpołecznychWarszawa2012
red. nauk. A. KosieradzkaMetody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniuWydawnictwo edu-LibriKraków; Warszawa2013
red. nauk. W. SzkutnikPrognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznegoWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachKatowice2013
Rosati D. K. (red.)Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłośćPolskie Wydawnictwo EkonomiczneWarszawa2009
Rutkowski W. Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzysy, sporyWydawnictwo Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa2009
Rychliński S. Lustracje społeczneIPS UW, ASPRA-JRWarszawa2001
Rymsza M.Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku?ISNS UWWarszawa1998
Rymsza, M. Aktywizacja w Polityce społecznejIFiS PANWarszawa2013
Rysz-Kowalczyk B. (red.) Leksykon polityki społecznejOficyna Wydawnicza ASPRA-JR, IPSWarszawa2001
Rysz-Kowalczyk B. (red.) Problemy społeczne wybranych grup demograficznychIPS UWWarszawa2001
Rysz-Kowalczyk B. (wyb.)Studia o kwestiach społecznychIPS UW Warszawa1991
Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. (red.)Wokół teorii polityki społecznejASPRA-JRWarszawa2003
S. CzechGospodarka w służbie idei : rzecz o modelu szwedzkim Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachKatowice2013
S. SzumpichZagrożenia społeczne w okresie przemian : szkice z polityki społecznejKrakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFMKraków2013
Sadowski Z., Wach T. Leksykon pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznegoBiblioteczka PracowniczaWarszawa2003
Sen A.Nierówności. Dalsze rozważaniaZNAKKraków2000
Sęk H., Kowalik S. (red.)Psychologiczny kontekst problemów społecznychWydawnictwo Fundacji HumanioraPoznań1999
Skinder M.Polityka społeczna wybrane aspektyWydawnictwo WersBydgoszcz2009
Slany K., Małek A., Szczepaniak-Wiecha I. (red.) Systemy wartości a procesy demograficzne tom XV I Kongresu DemograficznegoZakład Wydawniczy NomosKraków2003
Strzelecki Z., Toczyński T. (red.) Spisy ludności Rzeczpospolitej Polskiej 1921-2002GUSWarszawa2002
Strzemińska H.Zarządzanie zasobami czasu pracy: doświadczenia krajów europejskichInstytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa2004
Styczeń M., Topińska I.Podatki i wydatki socjalne jako narzędzia redystrybucji dochodów gospodarstw domowychIPiSS i IPSWarszawa1999
Supińska J.Dylematy polityki społecznejIPS UWWarszawa1991
Supińska J. (red.)Polityka społeczna dziś i jutro. Opinie ekspertówInstytut Spraw PublicznychWarszawa1999
Supińska J., Deniszczuk M. (red.)Polska po przejściach. Barometr społeczno-ekonomiczny 2001-2002Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw SpołecznychWarszawa2003
Surdacki M. Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie XV-XVIII wiekTowarzystwo Naukowe KULLublin2004
Swianiewicz P. i in.Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwachWydawnictwo Naukowe ScholarWarszawa2008
Szarfenberg R.Krytyka i afirmacja polityki społecznej, wydanie 2Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii NaukWarszawa2008
Szatur-Jaworska B.Diagnozowanie w polityce społecznej drugie wydanie uzupełnioneASPRA-JRWarszawa2005
Szatur-Jaworska B.Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowaniaInstytut Polityki SpołecznejWarszawa2003
Szpringer W.Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalnąWolters KluwerWarszawa2009
Szumlicz T.Modele polityki społecznejSGHWarszawa1994
Szylko-Skoczny M. (red.)Polityka społeczna w świadomości społecznejELIPSAWarszawa1995
świątkowski A. M. (red.)Dorobek Rady Europy w zakresie kształtowania i ochrony praw społecznych. W kierunku powszechnej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty SpołecznejWydawnictwo C.H. BECKWarszawa2005
świątkowski A.M.Europejskie prawo socjalne, t. I-III,Dom Wydawniczy ABCWarszawa1999
świątkowski A.M., Wierzbińska H. (wyb. i opr.)Dokumenty źródłowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnegoUJKraków1999
Trzpil I. A. (red.)Polityka społeczna a polityka gospodarcza Polski wobec nowych wyzwańAkademia Humanistyczna im. A. GieysztoraPułtusk2006
Turnowiecki W. Polityka społecznaGdańska Wyższa Szkoła HumanistycznaGdańsk2002
Uścińska G. Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskieInstytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa2005
Uścińska G. świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawczeInstytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa2005
Uścińska G. (red.)Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłościInstytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa2008
Wesołowski W. i Włodarek J. (red.) Kręgi integracji i rodzaje tożsamościWydawnictwo Naukowe ScholarWarszawa2005
Węcławowicz G.Geografia społeczna miastWydawnictwo naukowe PWNWarszawa2007
White S.RównośćSic!Warszawa2008
Wilkin J. (red.) Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiaćScholarWarszawa2013
Wiśniewski J.Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003ASPRA-JRWarszawa2005
Woźniak M. G. (red.)Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne z. 14Wydawnictwo Uniwersytetu RzeszowskiegoRzeszów2009
Woźniak, W.Nierówności społeczne w dyskursie politycznymScholarWarszawa2012
Wódz K., Piątek K. (red.) Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznejWydawnictwo Edukacyjne AkapitToruń2004
Wóycicka I. (red.)Budżet polityki społecznejInstytut Badań nad Gospodarką RynkowąWarszawa1999
Wóycicka I. (red.)Strategia polityki społecznejInstytut Badań nad Gospodarką RynkowąWarszawa1999
Wratny J. (red.)Umowa społeczna Gospodarka-Praca-Rodzina-DialogInstytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa2008
Wright M. Przywracając szacunek sprawiedliwościPolskie Stowarzyszenie Edukacji PrawnejWarszawa2005
Young H. Peyton Sprawiedliwy podziałScholarWarszawa2003
Zagórski K. (red.)Życie po zmianie: warunki życia i satysfakcje PolakówWydawnictwo Naukowe ScholarWarszawa2009
Zawadzki S.Państwo o orientacji społecznejWN SCHOLARWarszawa1996
Zbigniew Strzelecki, Alina Potrykowska (red.)Polska w Europie - Przyszłość demograficznaRządowa Rada LudnościowaWarszawa2012
Żołędowski C. Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymiASPRA-JRWarszawa2003

 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET