Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

strona główna  

 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu odbył się kolejny już w historii Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Zjazd Wyborczy, w wyniku którego wybrano nowe władze PTPS. W związku ze zmianami w Statucie Towarzystwa, które są do pobrania tutaj, nowy skład Zarządu Głównego uległ rozszerzeniu. Pełny skład nowego Zarządu oraz informację o przebiegu Wyborów w 2016 r. znajdziecie Państwo tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia: zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3, zdjęcie 4, zdjęcie 5, zdjęcie 6, zdjęcie 7, zdjęcie 8, zdjęcie 9, zdjęcie 10

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z informacją na temat naszego Kongresu opublikowaną na stronach European Social Network http://www.esn-eu.org/news/803/index.html.  

Serdecznie gratulujemy nowym Władzom PTPS! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania”
Konferencja odbędzie się 25 listopada 2016 roku w Opolu
Celem konferencji jest integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu, zarządzania  i konsumeryzmu.

Organizatorzy proponują wymianę poglądów na następujące tematy:
• Edukacja etyczna, edukacja etyki biznesu.
• Programy etyczne organizacji.
• Etyka zarządzania zasobami ludzkimi i etyczne przywództwo.
• Etyka marketingu, reklamy, PR.
• Etyka mediów tradycyjnych i nowych mediów.
• Etyka ekonomii i sfery finansów.
• Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa w skali mikro, mezo i makro.
• Kulturowe uwarunkowania tworzenia bogactwa i etyki biznesu. Zarządzanie międzykulturowe.
• Prawa i obowiązki konsumentów, działalność organizacji konsumenckich, edukacja konsumencka.
• Polityka społeczna (m.in. demograficzna, mieszkaniowa) państwa a rozwój społeczeństwa biznesu.
• Standardy odpowiedzialności organizacji – SA 8000, AA1000, ISO 26000 i inne.
• Filozofia tworzenia bogactwa.
• Religia a biznes.
• Inne tematy zaproponowane przez uczestników.

Ważne terminy:

• 15.07.2016 – terminy: zgłoszenia udziału na załączonym formularzu (w załączeniu),
• 30.07.2016 - nadesłania abstraktu i słów kluczowych (max. 5 słów) w języku polskim i angielskim, oraz oświadczenia i notki biograficznej o autorze (w 3. os) w języku polskim.
• 30.08.2016 – termin nadesłania referatu w formie elektronicznej i papierowej.
• 15.10.2016 – termin zaakceptowania tekstów do druku, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.
• 16.10 do 30.10.2016 - dokonanie opłaty konferencyjnej przez osoby, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów.

Informacje dotyczące konferencji można uzyskać od:
Prof. PO dr hab. Leszek Karczewski, tel.  693 352 339, adres e-mail: karczews@wp.pl;
Dr Henryk Andrzej Kretek, tel. 609 771 772, adres e-mail: hk@buzek.pl .

Organizatorem konferencji są:
Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania  Politechniki Opolskiej,
Zakład Filozofii i Podstaw Logiki PWSZ w Raciborzu,
Biura Parlamentarne - Prof. Jerzego Buzka, MEP.

W tym miejscu znajdziecie Państwo kartę informacyjną, kartę zgłoszenia, formatkę oraz oświadczenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,
W imieniu Katedry Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej pragniemy zaprosić Państwa na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową pt."Koncepcje i uwarunkowania rozwoju polityki rodzinnej w Polsce
 w wymiarze lokalnym. Teoria i praktyka".
Konferencja organizowana jest w ramach projektu pt. Partycypacyjna polityka rodzinna miasta Wrocław. Ów projekt realizowany jest z ramienia Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), w partnerstwie z Gminą Wrocław.
Termin: 18-19 kwietnia br. we Wrocławiu (sesje i obrady planowane są głównie na 18 kwietnia, 19 kwietnia będą odbywały się konsultacje i  wywiady fokusowe z wrocławskimi rodzinami).
Koszt udziału w konferencji to 270 zł z artykułem i 40 zł bez artykułu.
Dla osób spoza Wrocławia istnieje też możliwość noclegu w dniach 17/18 kwietnia w WenderEDU Business Center we Wrocławiu (http://www.wenderedu.pl/), na koszt Organizatorów (szczegółowe informacje znajdują się w formularzu rejestracyjnym - adres www podany niżej).

 Chcielibyśmy podkreślić, że tegoroczna konferencja stanowi też kontynuację cyklicznych, ogólnopolskich spotkań naukowych poświęconych tematyce rodziny i polityki rodzinnej, zainicjowanych przez dr Joannę Szczepaniak-Sienniak (Oddział Dolnośląski PTPS) w 2010 roku. Od tego czasu udział w owej inicjatywie wzięło już kilkaset osób reprezentujących środowisko akademickie, instytucje rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w kraju. Spotkaliśmy się na konferencjach:

I. Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny (Wrocław, 2010);
II. Usługi społeczne wobec rodziny (Wrocław, 2011);
III. Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych (Wrocław, 2012);
IV. Polityka rodzinna w Polsce a doświadczenia innych państw europejskich. Aspekty społeczne i makroekonomiczne (Warszawa, 2013);
V. Polityka rodzinna w Polsce. Dekada członkostwa w Unii Europejskiej (Warszawa, 2015).
Szczegółowe informacje o tegorocznej konferencji i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie
http://rodzina2016.org

Serdecznie zapraszamy!--------------------------------------------------------------------------------   

 Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW prof. Gertruda Uścińska jest kandydatką na prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prof. Uścińska uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej ZUS. W najbliższy poniedziałek 15 lutego 2016 r. rozpocznie obowiązki służbowe na nowym stanowisku. tutaj

-------------------------------------------------------------------------------------------------    

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XXXIV Kongres Polityków Społecznych pt. „Polityka Społeczna w Polsce i w Europie”, organizowany w Warszawie w terminie 13 – 15 czerwca 2016 roku. Zaproszenie znajdziecie Państwo tutaj.   Dla członków PTPS , tylko udział w Zjezdzie Wyborczym jest bezpłatny na warunkach określonych Statutem PTPS. Zjazd Wyborczy planowany jest na drugi dzień konferencji. Jednocześnie z przyjemnością zawiadamiamy, że w związku z zakończeniem prac nad ukonstytuowaniem się władz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Komitet dołącza do grona współorganizatorów Konferencji. Wyrażamy radość ze wsparcia inicjatywy XXXIV Konferencji Polityków Społecznych ze strony Komitetu.

Kliknięcie na link Konferencja przeniesie Państwa bezpośrednio na stronę Konferencji, gdzie przeprowadzić można proces rejestracji on-line. Numer konta PTPS do wpłat: 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699.

Komunikat odnośnie Konferencji znajdziecie Państwo tutaj. 

Aktualny program Kongresu znajdziecie Państwo tutaj.

Serdecznie zapraszamy! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------    

Szanowni Państwo

Niezmiernie miło jest Nam poinformować, że Roczniki Teologiczne w nowej ocenie MNiSW otrzymały 12 pkt. Tym samym Zeszyt Tematyczny nr 1. pt. Praca Socjalna również (w wykazie należy szukać pod tytułem Roczniki Teologiczne, a w sytuacji gdy się podaje gdzieś dorobek należy dodawać informację, że jest to Zeszyt 1. Praca Socjalna).

W imieniu Redakcji informujemy, że artykuły do Rocznika 2017 będą przyjmowane do końca kwietnia 2016. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania tekstów a po wskazówki dla autorów do zajrzenia na stronę internetową Roczników (tutaj). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

MALUCH dla najmłodszych (informacja z dn. 17.12.2015 r.)

MALUCH to program rozwoju miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się gminy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz uczelnie.  W edycji 2016 o dofinansowanie ubiegać mogą się już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje nieposiadające osobowości prawnej oraz uczelnie.  W sumie na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 151 mln zł.
-Dzięki MALUCHOWI wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy pomieszczenia w dwóch oddziałach, co poprawiło warunki pobytu maluchów w placówce oraz usprawniło pracę personelu – powiedziała Ewa Świętojańska, dyrektor Miejskiego Żłobka w Pyskowicach. Żłobek w 2015 roku otrzymał w sumie ponad 75 tys. zł w ramach programu MALUCH.
Program MALUCH 2016 podzielony jest na trzy moduły. Pierwszy dotyczy tworzenia i zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi – utrzymania już istniejących placówek, także tych prywatnych. Trzeci moduł skierowany jest do uczelni.
- Udział w programie Maluch dał nam szansę na dynamiczny rozwój żłobków Maluszkowo w Rzeszowie. Zainteresowanie placówką dzięki udziałowi w programie znacząco wzrosło. W przyszłości z całą pewnością weźmiemy udział w kolejnych edycjach. Wiemy, że oczekują tego od nas także rodzice maluszków – powiedziała Anna Lubaś, właścicielka żłobka „Akademickie Maluszkowo” w Rzeszowie. Żłobek otrzymał 130 tys. zł dofinansowania w 2015 r. w ramach programu „Maluch”.
W poprzedniej edycji MALUCH został poszerzony o moduł dla uczelni. Dzięki niemu jest coraz więcej miejsc opieki przy szkołach wyższych.
- Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze jest coraz większe. Rodzice małych dzieci szybko wracają do aktywności zawodowej i wciąż podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki Programowi MALUCH nasi studenci i pracownicy mają komfort nauki i pracy, wiedząc, że ich pociechy są bezpieczne -powiedziała Joanna Podgórska-Rykała ze żłobka Humanitas, przy Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. – Warto brać udział w tego rodzaju przedsięwzięciach – dodała. Żłobek otrzymał w tym roku dofinansowanie w wysokości prawie 50 tys. zł.

Termin składania ofert w programie upływa 12 stycznia 2016 r. w przypadku modułu drugiego oraz 1 lutego 2016r. w przypadku modułów: pierwszego i trzeciego. Oferty można składać zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, także za pośrednictwem platformy ePUAP.
Więcej informacji o programie oraz o konkursie można znaleźć na stronie: www.zlobki.mpips.gov.pl
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Szanowni Państwo,

W 2015 r. ukazały się 3 nowe książki opublikowane przez Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, do których lektury zachęcamy:

1. Polityka społeczna jako inwestycja, Wydawnictwo: WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015

2. Innowacyjna polityka społeczna - red. M. Grewiński i A. Karwacki, Wydawnictwo: WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015 

3. Polityka rynku pracy  - w kierunku poszukiwania polskiego modelu kontrkatacji usług - red. M. Grewiński, Wydawnictwo: WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015  

Społeczeństwa powinny być dumne nie z tego, że są najpotężniejsze albo najbogatsze, ale z tego, że są najsprawiedliwsze, najlepiej zorganizowane i posiadają najlepszą konstytucję moralną.

Durkheim


 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET